Безплатен кариерен семинар за студенти от 18 до 29 години

Безплатен кариерен семинар за студенти от 18 до 29 години

Институт за икономическа политика с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ организира 17-ти пореден младежки семинар от серията Paving Youths’ Way. По време на тридневното обучение на тема “Моето бъдеще: работа и кариера” участниците ще имат възможност:

 • Да вникнат в ефектите на автоматизацията и дигитализацията върху човешкия труд;
 • Да развият ключови умения и компетенции на бъдещето чрез набор от дискусионни и практически формати;
 • Да се запознаят с новите измерения на кариерното развитие и на баланса между работа и свободно време;
 • Да се срещнат с изявени специалисти, които да представят бъдещите тенденции на пазара на труда в България.

Благодарение на любезната подкрепа от страна на Фондация „Ханс Зайдел“, организаторите покриват следните разходи на участниците:

 • Настаняване в двойна стая (с друг участник);
 • Пълен храноден;
 • Обучителни материали.

Избраните участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.

Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма.

За участие: Моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 24:00 часа на 11 февруари 2018 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 13 февруари 2018 г.

За контакт и допълнителна информация: Тел. 02/952 29 47

 

Ел. поща: student_seminars@epi-bg.org, www.epi-bg.org

Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на обучителния семинар.

Община Варна обявява конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

Община Варна обявява конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, при следните условия:
Минимални изисквания:

 • Висше образование, степен „бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или ЕСИФ и/или по други програми, опит в изготвянето на презентации, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office – Power Point, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти. (доказва се с диплома/ удостоверение/сертификат).
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Специфични задачи:

 • Осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация.
 • Отговаря за подбора на материали и подготовката на презентации свързани с организираните от ОИЦ събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на съответната територия – семинари, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта.
 • Осигурява поддръжка на комуникационните софтуерни продукти и социални медии използвани в работата ОИЦ.
 • Поддържа, попълва и работи с базата данни и Интранет за нуждите на ОИЦ. След съгласуване с Управителя на ОИЦ въвежда актуална и точна информация в рамките на своите компетенции и права за достъп до мрежата.

Основни задачи:

 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
 • Събира и обобщава информация за добри практики, поддържа регистър на посетителите и ги представя на Управителя на ОИЦ. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:

 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи експертен опит – копия от трудови /граждански договори, трудови /осигурителни книжки
 • Документи доказващи умения- сертификати/ удостоверения/ референции

Брутна заплата: 1045 лв.
Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна(Сградата на Община Варна)
Срок за подаване на документите: до 17.30ч. на 12.01.2018г., включително.

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

IT конференция 20 ноември 2017

konff

Начало: 25.11.2017 09:00

 

Край: 25.11.2017 17:00

 
Лектори: Ивайло Стуканьов, Теодор Тодоров, Бойчо Бойчев
 

Свободни места: 50

 

AllTech е технологична конференция за млади таланти, студенти и ентусиасти желаещи да започнат кариера в IT индустрията. Събитието дава възможност на всички желаещи да придобият насоки и знания за кариерно развитие в силно конкурентния IT отрасъл. Посетете конференцията, за да подобрите и надградите знанията си.

 

Отстъпки: Ранна резервация до 30.10. – 45 лева

 

За повече информация посетете http://alltech.bg

Taxback – CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

taxBack

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE

If you have:

 • A very good command of English
 • Strong communication skills
 • Professional telephone manner

Then you can: 

 • Assist Sprintax clients with their live chat, phone and email enquires
 • Ensure all customer receive a high level of personal care and attention
 • Update the customer files on the main database

– Varna

– 08:00 – 16:30/ 16:30 – 01:00 a.m. / 01:00 a.m. – 08:00 a.m.

– five days a week, including Saturday and Sunday

– December 2017 – April 2018

 

You will get:

 • Free dinner (for night shifts)
 • Free taxi back home (for night shifts)
 • Full and paid training
 • Bonuses
 • Discounts
 • Events

 

If you are interested in the position please send your CV to recruit@taxback.com.

We would like to thank in advance to all candidates. Only shortlisted applicants will be contacted for an interview.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СПЕЦИАЛИСТ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на 4, 6 или на 8 часа

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

 

СПЕЦИАЛИСТ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

                                 на 4, 6 или на 8 часа                                

ОТГОВОРНОСТИ:
– входяща/изходяща кореспонденция от клиенти – телефон, факс, електонна поща, писма и съдействие при разрешаване на възникнали казуси
– учтиво обслужване и отговорно отношение към клиенти и контреагенти на фирмата

ИЗИСКВАНИЯ:
–  ОТЛИЧЕН писмен и говорим английски език  – ниво С1
– комуникативна и много позитивна личност
– умение за работа под напрежения и спазване на кратки срокове

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
– гъвкаво работно време – на 4, 6 или на 8 часа
– конкуретно възнаграждание и бонусна система
– възможност да практикувате и усъвършенствате английския си език
– обучения и възможности за личностно и професионално развитие

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.