Aнкета за Възпитаници

Уважаеми възпитаници на ВСУ,

Варненският свободен университет винаги е бил ориентиран към студентите и тяхната професионална пригодност. Затова Вашите идеи и препоръки са важни за по-нататъшното повишаване на професионалната подготовка и успешната практическа реализация на възпитаниците на университета.

Традиция на ВСУ е да поддържа връзка с възпитаниците си. Моля, попълнете следната анкета с цел актуализиране на базата данни на Клуба на възпитаника на ВСУ.

 

АНКЕТНА КАРТА


1.   В каква степен Ви помагат в практическата реализация придобитите знания и компетенции по време на обучението Ви във ВСУ? ( Моля, дайте само един отговор.)


2.   Какви умения придобихте в университета? (Можете да дадете повече от един отговор.)


2.7.   Други (Моля, посочете!)

3.   Продължихте ли образованието или квалификацията си? Къде? (Моля, напишете къде и какво.) 

4.   От какви допълнителни знания имате потребност след завършването на образованието си във ВСУ? (Моля, посочете!)

5.   Ако Ви предстои да се обучавате в магистърска програма, бихте ли избрали отново ВСУ? (Моля, дайте само един отговор.)

6.   Работите ли по специалността, която сте завършили във ВСУ?
( Моля, дайте само един отговор.)
6.4.   Не работя, защото (Моля, напишете.)

7.   Ако работите в момента, бихте ли посочили месторабота и длъжност? (Моля, напишете.)

8.   Колко време след дипломирането си започнахте работа по специалността, която сте завършили или в област, близка до нея? (Моля, напишете.)

9.   Според Вас какъв процент от завършилите ВСУ от Вашия випуск и специалност работят по специалността си или в област, близка до нея?( Моля, дайте само един отговор.)

10.   Според Вас в каква степен придобитите в университета знания и компетенции са актуални по отношение на изискванията на професията Ви? (Моля, дайте само един отговор.)

11.   Имате ли идеи за съвместна дейност между ВСУ „Черноризец Храбър” и фирмата/институцията, в която работите? (Моля, напишете.)

12.1.   Поддържате ли връзки със: преподаватели12.2.   Поддържате ли връзки със: отделни звена от ВСУ12.3.   Поддържате ли връзки със: бивши колеги от университетаМоля, попълнете следната информация! Име и фамилия

Навършени години

Випуск ………………….. г.

Форма на обучение

Завършена във ВСУ специалност

Телефон за контакт

E-mail:

Местожителство:

Вашите идеи и препоръки, свързани с Клуба на възпитаника