Българска народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти