Заглавие: Божурец Инвестмънт ООД търси сезонни служители

Апартаментни комплекси ИРИС и МАК
До гр.Каварна
„Божурец инвeстмънт” ООД управлява апартаментни комплекси до гр,Каварна и търси да наеме за сезон 2018 служители на следната позиция:
1. Информатор клиенти
2. Организатор обслужване

1. Информатор клиенти
Задължения:
1. Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.
2. Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя
информация за предлаганите допълнителни услуги.
3. Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира
оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания
от страна на обитателие на апартаментите
Изисквания:
1. Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство
2. Компютърна грамотност
3. Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност,
вежливо отношение към обитателите.
2. Организатор обслужване /отговорник във връзка с дейностите по
информация и обслужване на клиенти/
Задължения – изпълнява задълженията по точка 1 и организира
свързаните с това дейнсти:
1. Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.
2. Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя
информация за предлаганите допълнителни услуги.
3. Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира
оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания
от страна на обитателие на апартаментите
Изисквания:
1. Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство
2. Компютърна грамотност
3. Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност,
вежливо отношение към обитателите.

Ние предлагаме:
Квартира на територията на апартаментните комплекси
Осигурено униформено облекло
Работа на трудов договор за сезона – до 10.09.2018г.
След последващ подбор е възможно кандидатстване за продължаване на
работата към фирмата
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете детайлна
автобиография и актуална снимка на
b_invest_org@abv.bg
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще
бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.