ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ В ХОТЕЛИТЕ „ФЛАГМАН”, „АДМИРАЛ”, „ФРЕГАТА” И „МАЯК”, НАМИРАЩИ СЕ В К. К. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” ЗА СЕЗОН „ЛЯТО 2018”

Длъжност Необходими бройки Заетост Специфични изисквания
специалист-администратор 8 щатни бройки

 

4 щатни бройки

15.06 – 14.09.2018 г.

 

19.06 – 18.09.2018 г.

– средно проф. образование, специализирано в туризма или средно образование и проф. квалификация в туризма

– един чужд език

изпълнител-шофьор 1  щатнa бройкa 01.06 – 30.09.2018 г. – категория Д
изпълнител-камериер 7 щатни бройки

1  щатнa бройкa

3 щатни бройка

01.06 – 30.09.2018 г.

15.06 – 14.09.2018 г.

19.06 – 01.09.2018 г.

– средно образование

– един чужд език

5 щатни бройки

5 щатни бройка

5 щатни бройки

01.06 – 30.09.2018 г.

10.06 – 09.09.2018 г.

15.06 – 14.09.2018 г.

– основно образование

– минимални познания по един чужд език

изпълнител-главен готвач / готвач 18 щатни бройки 01.06 – 30.09.2018 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

– мин. познания по един чужд език

изпълнител-сервитьор 16 щатни бройки

 

6 щатни бройки

01.06 – 30.09.2018 г.

 

19.06 – 01.09.2018 г.

– средно проф. образование, специа-лизирано в туризма или средно образование и проф. квалификация в туризма или средно образование и 2 години стаж в туризма

– един чужд език

12 щатни бройки

1  щатна бройка

15.06 – 14.09.2018 г.

01.07 – 31.08.2018 г.

– средно образование

– мин. познания по един чужд език

изпълнител-общ работник 2  щатни бройки 15.06 – 14.09.2018 г. – няма изисквания
изпълнител-работ-ник поддържане на спорт. съоръжения 2  щатни бройки 01.06 – 30.09.2018 г. – средно образование
изпълнител-работ-ник поддържка 3  щатни бройки 01.05 – 30.09.2018 г. – средно образование
изпълнител-работник в кухня 6  щатни бройки

9  щатни бройки

4 щатни бройки

01.06 – 30.09.2018 г.

15.06 – 14.09.2018 г.

19.06 – 18.09.2018 г.

– няма изисквания
изпълнител-мияч 2  щатни бройки 15.06 – 14.09.2018 г. – няма изисквания
изпълнител-чистач 1  щатна бройка

2  щатни бройки

01.06 – 30.09.2018 г.

15.06 – 14.09.2018 г.

– няма изисквания

 

  1. Документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за желаната длъжност, с посочен адрес и телефон за контакт;

2.2. Автобиография с актуална снимка;

2.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.);

2.4. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.),

2.5. Копия от документи за езикова квалификация (признава се диплома, удостоверения за завършени курсове и езикови школи).

 

  1. Прием на документи: Административна сграда на Териториален отдел – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” от 9.00 ч. до 17.30 ч. от понеделник до петък.

 

  1. Допълнителни условия : сезонен трудов договор, възможност за ползване на служебни помещения за нощувка, осигурен транспорт, възможност за провеждане на практика

 

За контакт: 052/387 686, 0892/606 801 – Йорданка Йорданова – главен експерт „ЧР