ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2019 г.

О Б Я В А

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ

ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2019 г.

/ СЪГЛАСНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛАТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО – ГР.БОН/ /ЦЧСП/, ОПРЕДЕЛЕНАТА КВОТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА НА АНОНИМНИЯ ПОДБОР Е 200 СТУДЕНТИ /

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

  • ДА СА НА ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 35 ГОДИНИ
  • ДА СА СТУДЕНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
  • ДА НЕ СА ПОСЛЕДЕН КУРС НА СЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ
  • ДА ИМАТ ДОБРИ ПОЗНАНИЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК /НАЙ-МАЛКО 3 ГОДИНИ ЗАНИМАНИЯ

ПО НЕМСКИ ЕЗИК/

  • ДА СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ НАЙ – МАЛКО 2 МЕСЕЦА В ГЕРМАНИЯ

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (BEWERBUNG) – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА БЪДЕ ПОПЪЛНЕНО НА КОМПЮТЪР. ФОРМУЛЯРЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТПЕЧАТАН ВЪВ ФОРМАТ ЛИЦЕ/ГРЪБ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА, ДА СЕ ЗАЛЕПИ СНИМКА И ДА СЕ ПОДПИШЕ.
  2. УВЕРЕНИЕ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ (IMMATRIKULATIONSBESCHEINIGUNG), В КОЕТО ИЗРИЧНО ДА Е ПОСОЧЕНО, ЧЕ ЛИЦЕТО Е РЕДОВЕН СТУДЕНТ И НЕ Е ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ. ДАННИТЕ ЗА КУРСА И СЕМЕСТЪРА Е НЕОБХОДИМО ДА СА ИЗПИСАНИ С ДУМИ, КАКТО И ДА БЪДАТ УПОМЕНАТИ И ТОЧНИТЕ НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТИ НА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ.

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО  15.02.2019 г.

КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО –

 в стая 107 НА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ВАРНА ,

ул. „ШИПКА” № 10, от 8.30 до 17.00 часа