МАРКЕТИНГОВ СПЕЦИАЛИСТ за участие в разработка на проект/и (почасово)


poli

 

 

 

Изискване:

– висше икономическо образование специалност „Маркетинг“ 

– практически опит

 

Отговорности: 

– проучване на конкретна пазарна ниша – изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.

 

Допълнителна информация: 

– възможност за започване на работа веднага
– позицията позволява да се съчетава с др. работна позиция/обучение
– работа на непълно работно време, с тенденция за постоянен и дългосрочен ангажимент
– гарантирано месечно възнаграждение

 

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо
e-mail: contact6@polycontact.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.    

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

Координати: 052/ 601 601, 0888 833 363