ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

poli

 

 

 

Изисквания:
МНОГО ДОБРО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       
висше икономическо образование –  с предимство ще се разглеждат специалностите „Счетоводство и Контрол“ или „Финанси“
– опит като счетоводител
е препоръчителен, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН 
много добра компютърна грамотност       

 

Отговорности:
– изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот
фактури, банкови операции и др.  
– изготвяне на първични
документи, свързани с отчитането на продажбата на услуги       
– изготвяне на вторични счетоводни документи
– участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.
 

Допълнителна информация:       
– трудов договор с дългосрочен ангажимент
– работно време -понеделник-петък, 8 часа
– много добро възнаграждение

 

Документи за кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

 

За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.