ОФИС СЪТРУДНИК С ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

poli

 

 

 

Изисквания:

ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен и говорим

икономичско образование – предимство „Търговия и Продажби“, „Международен мениджмънт“, „МИО“

– професионални интереси в областта на международната търговия и мениджмънт, както и готовност за обучение

– много добра компютърна грамотност

 

Описание: 

– комуникация с клиенти, контрагенти и партньори на фирамта

водене на делова кореспонденция и обработка на служебна документация

– организационна и координационна дейност между звената във фирмата

– участие в изложения и бизнес срещи

 

 

Допълнителна информация:

трудов договор, 5 дневна работна седмица

много добро стартово възнаграждение
– дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие

 

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените
по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.    

 


За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363
, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.