„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за ПЛАТЕН СТАЖ като ОФИС СЪТРУДНИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363 

 e-mail:contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за

 

ПЛАТЕН СТАЖ  като  ОФИС СЪТРУДНИК

 

СТАЖЪТ е подходящ за амбициозни, отговорни и с висока мотивация личности – студенти Бакалавърска степен или Магистри, които имат желание да натрупат практически опит и да усвоят нови знания в областите „Маркетинг“, „Продажби и търговия“, Човешки ресурси“ или „Мениджмънт“.

 

Необходимо е да притежавате добри комуникативни умения, позитивизъм, компютърна грамотност и желание за прилагане на теоретичните си знания в реална работна среда.
Продължителността на стажа е от 2 до 3 месеца с почасова заетост от понеделник до петък при гъвкаво работно време, съобразено с ангажиментите на кандидата.

 

Желателно е кандидатът да владеене английски език на добро ниво.

Предишен опит в областта не е необходим.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.