„ПОЛИКОНТАКТ“ търси АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ      


ОТГОВОРНОСТИ:
– актуализация на продукти и услуги в сайта на търговския обект
– анализи, проучвания и оценка на пазарната ниша
– поддържане на профили и страници в социалните мрежи
– други задължения, свързани с работната позиция

ИЗИСКВАНИЯ:
– познания в уеб маркетинг и он-лайн продажбите, социални медии – Facebook, Instagram и др.
– много добро писмено и устно ниво на английски език
– предимство познаване и използване на он-лайн инструменти на Google за анализ и оптимизация на интернет сайтове

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
– силно развити аналитични умения
– внимание към детайлите
– отговорно и коректно отношение към възложените задачи
– отлични комуникативни умения и правописна грамотност

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– въвеждащо обучение – опитът не е задължителен
– много добро стартово възнаграждение
– работа по интересни проекти
– педневна работна седмица и дългосрочен ангажимент

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.