„ПОЛИКОНТАКТ“ търси АСИСТЕНТ-ОРГАНИЗАТОР ЗА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

АСИСТЕНТ-ОРГАНИЗАТОР ЗА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА

ОТГОВОРНОСТИ:
– провежда телефонни разговори и коресподенция, свързани с процеса на лекарската дейност
– подпомага цялостната организация на дейността в кабинета
– телефонна комуникация с настоящи и нови пациенти – обработва необходимите документи, свързани с дейността на кабинета от името на лекаря

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични комуникативни умения и организаторски способности
– висше образование в областта на икономиката и/или медицината със специалност „Здравен мениджмънт“
– готовност за работа в смяна – понеделник-петък от 16:00 – 22:00 часа, подходяща за студенти
– възможност за командировки в чужбина с цел обучение и участие в различни семинари
– отлично владеене на писмен и говорим английски език – ниво С1
– професионални интереси в сферата на медицинските услуги
– не се изисква опит

ПРЕДЛАГА СЕ:
– въвеждащо обучение
– възможност за развитие
– отлично възнаграждение и допълнителни социални придобивки

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.