„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Отговорности:
• цялостна организация на процесите по набиране и подбор на персонал
• организиране и поддържане на вътрешнофирмена комуникация с останалите отдели на компанията
• дава предложения и участва при разработването на различни стратегии за развитие, мотивация и оценка на професионалното развитие на персонала
• други дейности свързани с естеството на работа

Изисквания:
• висше образование с профил „Психология“, „Управление на човешки ресурси“ или други свързани специалности
• английски език – ОТЛИЧЕН писмен и говорим
• много добро познаване на MS Office и Internet
• подчертан интерес към областта на човешките ресурси
• предимство – предишен опитът, но не е задължителен
• проактивна и насочена към резултатите личност
• отлични комуникативни умения
• прецизност и организираност

Допълнителна информация:
• работа в международна компания с изградена традиция
• възможности за личен и професионален растеж и развитие

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.