„ПОЛИКОНТАКТ“ търси ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

 

ТЪРГОВСКИ  ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
Търси се комуникативна и целеустремена личност, която има желание да се развива и да задълбочи познанията си в областта на международната търговия и бизнес сделките. Позицията предполага пътуване в чужбина.

ОТГОВОРНОСТИ:
– обслужване на клиенти – консултиране, изготвяне на оферти, договаряне и продажба на фирмените услуги и стоки
– приемане на поръчки и координиране с осталите звена на фирмата

ИЗИСКВАНИЯ:
– икономическо образование и много добри компютърни умения
– предимство опит в сферата на услугите и продажбите
– готовност за поемане на отговорности, като част от преуспяващ екип
– предимство владеене на английски език
– устойчивост на стрес
– желание за пътуване

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
– предизикателна работа в утвърдила се международна компания
– специална програма за професионално обучение
– финансова сигурност – много добро възнаграждение и допълнителни социални придобивки
– работа в международна среда и в екип от професионалисти
– възможност за професионално развитие
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.