“СИДИ”ООД търси: Строителен инженер – заготовка и монтаж метални конструкции

Организация   “СИДИ” ООД          
                   
Кратко  описание на Изработка ,монтаж   метални  конструкции    
организацията   Антикорозионна  защита  на  метални  и стоманобетонови  
      конструкции          
                   
Позиция     Строителен инженер – заготовка   и  монтаж метални конструкции
                   
Отговорности   Участие в  изготвяне  на  технически  предложения за  изпълнение на  СМР
      Разработване  на  технически  и проектни  решения при  офериране  и
      сключване  на  договори  за СМР      
      Технологии за изпълнение на  определени  видове  работи  
                   
Изисквания   Образование Висше        
      Специалност Промишлено  и гражданско  строителство
          Конструктивно  инженерство    
          Строителство  на  сгради и  съоръжения  
          Реконструкция на  сгради  и съоръжения
          Управление на  проекти  в строителството
                   
Допълнителна  квалификация     Английски език      
                   
Месторабата   гр. Девня  (обл.Варна) – производствена  база    
      Осигурен транспорт          
                   
Заетост     Пет  дневна  работна  седмица      
                   
Трудов стаж   Не се  изисква          
                   
Трудово правни   Трудов  договор          
взаимоотношения                
Работно  време   Осем часа          
                   
Възнаграждение   Договаряне          
                   
Документи   CV            
                   
Начин на     E-mail  office@sidi.bg        
кандидатстване   Тел: 0885/43 84 51        
      Лице  за  контакт: Виолета  Ангова      
      web site :  www.sidi.bg