СТАЖАНТ КЛОНОВА МРЕЖА, ГР. ВАРНА

16_7_2018_Postenska banka

ПОЩЕНСКА БАНКА организира и през настоящата 2018 година своята лятна стажантска програма, насочена към амбициозни и талантливи млади хора, с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера във водеща финансова институция. Стажът дава възможност на участниците да натрупат практически умения в банковата сфера и да се ориентират относно своята бъдеща професионална реализация.

Продължителността на практиката е за срок от един до три месеца за периода юли – октомври 2018 г. във Финансов център на Пощенска банка в град Варна. Стажът е платен и е на пълен работен ден с работното време на Банката. Успешно приключилите стажанти получават сертификат за преминат стаж и попадат в базата данни с перспективни бъдещи кандидати за работа.

За да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• Да сте студент в икономическа специалност трети или четвърти курс или в процес на завършване;
• Да имате отлични комуникативни умения;
• Да притежавате добри аналитични умения и инициативност;
• Да притежавате добри умения за работа в екип;
• Да умеете да работите с Microsoft Office;
• Владеенето на английски език е предимство.

При интерес моля изпратете подробна автобиография български или английски език с актуална снимка (паспортен формат) на recruitment@postbank.bg.

Предварително одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.