Стани част от екипа на КЕШ КРEДИТ

Ние сме Кеш Кредит, водеща финансова институция, специализирана в областта на микро кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди пазари. Към момента на локално ниво управляваме 70 собствени офиса с покритие в цялата страна, а на глобално ниво успешно се развиваме в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия. Зад всичко това стоят нашите хора. Вярваме, че благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. В отговор на това мащабно и динамично развитие, компанията търси да назначи високо мотивиран кандидат на позиция “Кредитен специалист”.
АКО ЗА ТЕБ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:
– Да представяш дейността и услугите на компанията пред потенциални и настоящи
клиенти;
– Да участваш в рекламни инициативи и промотиране на продукти на компанията;
– Да подпомагаш директните продажби на финансовите продукти;
– Да съдействаш при обслужването на кредитите в следпродажбения процес;
– Да участваш във формирането, поддържането и обслужването на качествен клиентски
портфейл.
АКО ТИ СИ С:
– Добри комуникативни умения;
– Амбиция и стремеж към постигане на цели;
– Добри презентационни и търговски умения;
– Отговорно отношение към поставени задачи;
– Опит в областта на финансовите услуги и директните продажби.

ТО НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
– възможност за кариерно развитие
– заплащане обвързано с постигнатите резултати
– коректно отношение
Ако това предложение представлява интерес за теб, моля изпрати своята автобиография на имейл careers@cashcredit.bg или се обади на телефон +359889107332.