ХОТЕЛИТЕ „ФЛАГМАН”, „АДМИРАЛ”, „ФРЕГАТА” И „МАЯК” В К.К. „СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”

Продължавт да  приемт на документи за попълване на свободните длъжности  ЗА СЕЗОН „ЛЯТО 2017”

 

Длъжност Необходими бройки Заетост Специфични изисквания
специалист-администратор 2 щатни бройки 15.06 – 14.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

– един чужд език

изпълнител-шофьор 1  щатнa бройкa 01.06 – 30.09.2017 г. – категория Д
изпълнител-камериер 1 щатна бройка 01.07 – 31.08.2017 г. – средно образование

– един чужд език

изпълнител-камериер 2 щатни бройки 19.06 – 18.09.2017 г. – основно образование

– минимални познания по един чужд език

3 щатна бройка 15.06 – 14.09.2017 г.
изпълнител-готвач 1  щатнa бройкa 01.06 – 30.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

– минимални познания по един чужд език

изпълнител-сервитьор  /обслужване на блок маса/ 4 щатни бройки 01.06 – 30.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 2 години стаж в туризма

– един чужд език

изпълнител-сервитьор  /обслужване на свободна консумация/ 7 щатни бройки 01.06 – 30.09.2017 г.
изпълнител-сервитьор /блок маса/ 1 щатнa бройкa 15.06 – 14.09.2017 г. – средно образование

– минимални познания по един чужд език

изпълнител-общ работник 2  щатни бройки 01.07 – 31.08.2017 г. – няма изисквания

 

  1. Документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за желаната длъжност, с посочен адрес и телефон за контакт;

2.2. Автобиография с актуална снимка;

2.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.);

2.4. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.),

2.5. Копия от документи за езикова квалификация (признава се диплома, удостоверения за завършени курсове и езикови школи).

 

  1. Прием на документи: Административна сграда на Териториален отдел –

Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” от 9.00 ч. до 17.30 ч.

от понеделник до петък.

 

  1. Допълнителни условия

– сезонен трудов договор при нетна заплата /без професионален опит/

– възможност за ползване на служебни помещения за нощувка

– осигурен транспорт

– възможност за провеждане на практика

 

За контакт: 052 / 387 686, 0892/606 801 – Йорданка Йорданова – главен експерт „ЧР