„ПОЛИКОНТАКТ“ търси ЛИЧЕН АСИСТЕНТ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:
•  участва активно в планирането и подготовката на програмата на клиентите
•  осъществява пряка комуникация с клиентите
•  изпълнява асистентски функции
•  активно съдействие на клиента при решаване на различни проблеми
•  осигуряване на комуникации, офис услуги, комуникация с институции

ИЗИСКВАНИЯ:
•  отлични комуникативни умения
•  отлична компютърна грамотност
•  безупречна организация и способност за самостоятелна работа
•  ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- писмен и говорим
•  възможност за пътувания
•  позицията е подходяща и за студенти горен курс

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Отговорности:
• цялостна организация на процесите по набиране и подбор на персонал
• организиране и поддържане на вътрешнофирмена комуникация с останалите отдели на компанията
• дава предложения и участва при разработването на различни стратегии за развитие, мотивация и оценка на професионалното развитие на персонала
• други дейности свързани с естеството на работа

Изисквания:
• висше образование с профил „Психология“, „Управление на човешки ресурси“ или други свързани специалности
• английски език – ОТЛИЧЕН писмен и говорим
• много добро познаване на MS Office и Internet
• подчертан интерес към областта на човешките ресурси
• предимство – предишен опитът, но не е задължителен
• проактивна и насочена към резултатите личност
• отлични комуникативни умения
• прецизност и организираност

Допълнителна информация:
• работа в международна компания с изградена традиция
• възможности за личен и професионален растеж и развитие

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за ПЛАТЕН СТАЖ като ОФИС СЪТРУДНИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363 

 e-mail:contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за

 

ПЛАТЕН СТАЖ  като  ОФИС СЪТРУДНИК

 

СТАЖЪТ е подходящ за амбициозни, отговорни и с висока мотивация личности – студенти Бакалавърска степен или Магистри, които имат желание да натрупат практически опит и да усвоят нови знания в областите „Маркетинг“, „Продажби и търговия“, Човешки ресурси“ или „Мениджмънт“.

 

Необходимо е да притежавате добри комуникативни умения, позитивизъм, компютърна грамотност и желание за прилагане на теоретичните си знания в реална работна среда.
Продължителността на стажа е от 2 до 3 месеца с почасова заетост от понеделник до петък при гъвкаво работно време, съобразено с ангажиментите на кандидата.

 

Желателно е кандидатът да владеене английски език на добро ниво.

Предишен опит в областта не е необходим.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СЪТРУДНИК отдел „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“, обслужване на чуждестранни клиенти

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СЪТРУДНИК отдел „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“, обслужване на чуждестранни клиенти

 

Успешният кандидат е:

 • студент горен курс или вече завършил икономическо образование
 • говори английски език на добро ниво
 • има познания и професионални интереси в сферата на дигиталния маркетинг
 • отлични комуникативни умения и позитивна нагласа, с желание за работа с клиенти
 • познания в работата с офис техника и с много добри компютърни умения
 • има практически опит, но не е задължителен

 

От Вас се очаква да правите:

 • маркетингови проучвания в определена пазарна ниша
 • учатие в рекламни кампании в различни социални медии
 • първични и последващи контакти с настоящи и потенциални клиенти
 • изготвяне на различни справки и анализи

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

ХОТЕЛИТЕ „ФЛАГМАН”, „АДМИРАЛ”, „ФРЕГАТА” И „МАЯК” В К.К. „СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”

Продължавт да  приемт на документи за попълване на свободните длъжности  ЗА СЕЗОН „ЛЯТО 2017”

 

Длъжност Необходими бройки Заетост Специфични изисквания
специалист-администратор 2 щатни бройки 15.06 – 14.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

– един чужд език

изпълнител-шофьор 1  щатнa бройкa 01.06 – 30.09.2017 г. – категория Д
изпълнител-камериер 1 щатна бройка 01.07 – 31.08.2017 г. – средно образование

– един чужд език

изпълнител-камериер 2 щатни бройки 19.06 – 18.09.2017 г. – основно образование

– минимални познания по един чужд език

3 щатна бройка 15.06 – 14.09.2017 г.
изпълнител-готвач 1  щатнa бройкa 01.06 – 30.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

– минимални познания по един чужд език

изпълнител-сервитьор  /обслужване на блок маса/ 4 щатни бройки 01.06 – 30.09.2017 г. – средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма или средно образование и 2 години стаж в туризма

– един чужд език

изпълнител-сервитьор  /обслужване на свободна консумация/ 7 щатни бройки 01.06 – 30.09.2017 г.
изпълнител-сервитьор /блок маса/ 1 щатнa бройкa 15.06 – 14.09.2017 г. – средно образование

– минимални познания по един чужд език

изпълнител-общ работник 2  щатни бройки 01.07 – 31.08.2017 г. – няма изисквания

 

 1. Документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за желаната длъжност, с посочен адрес и телефон за контакт;

2.2. Автобиография с актуална снимка;

2.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП -3 и др.);

2.4. Копия от документи за завършено образование, придобита проф. квалификация (документът да е издаден от проф. училище, проф. гимназия, проф. колеж за проф. обучение и др.),

2.5. Копия от документи за езикова квалификация (признава се диплома, удостоверения за завършени курсове и езикови школи).

 

 1. Прием на документи: Административна сграда на Териториален отдел –

Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, хотел „Адмирал” от 9.00 ч. до 17.30 ч.

от понеделник до петък.

 

 1. Допълнителни условия

– сезонен трудов договор при нетна заплата /без професионален опит/

– възможност за ползване на служебни помещения за нощувка

– осигурен транспорт

– възможност за провеждане на практика

 

За контакт: 052 / 387 686, 0892/606 801 – Йорданка Йорданова – главен експерт „ЧР