„ПОЛИКОНТАКТ“ търси ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

 

ТЪРГОВСКИ  ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
Търси се комуникативна и целеустремена личност, която има желание да се развива и да задълбочи познанията си в областта на международната търговия и бизнес сделките. Позицията предполага пътуване в чужбина.

ОТГОВОРНОСТИ:
– обслужване на клиенти – консултиране, изготвяне на оферти, договаряне и продажба на фирмените услуги и стоки
– приемане на поръчки и координиране с осталите звена на фирмата

ИЗИСКВАНИЯ:
– икономическо образование и много добри компютърни умения
– предимство опит в сферата на услугите и продажбите
– готовност за поемане на отговорности, като част от преуспяващ екип
– предимство владеене на английски език
– устойчивост на стрес
– желание за пътуване

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
– предизикателна работа в утвърдила се международна компания
– специална програма за професионално обучение
– финансова сигурност – много добро възнаграждение и допълнителни социални придобивки
– работа в международна среда и в екип от професионалисти
– възможност за професионално развитие
КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси АСИСТЕНТ-ОРГАНИЗАТОР ЗА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

АСИСТЕНТ-ОРГАНИЗАТОР ЗА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА

ОТГОВОРНОСТИ:
– провежда телефонни разговори и коресподенция, свързани с процеса на лекарската дейност
– подпомага цялостната организация на дейността в кабинета
– телефонна комуникация с настоящи и нови пациенти – обработва необходимите документи, свързани с дейността на кабинета от името на лекаря

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични комуникативни умения и организаторски способности
– висше образование в областта на икономиката и/или медицината със специалност „Здравен мениджмънт“
– готовност за работа в смяна – понеделник-петък от 16:00 – 22:00 часа, подходяща за студенти
– възможност за командировки в чужбина с цел обучение и участие в различни семинари
– отлично владеене на писмен и говорим английски език – ниво С1
– професионални интереси в сферата на медицинските услуги
– не се изисква опит

ПРЕДЛАГА СЕ:
– въвеждащо обучение
– възможност за развитие
– отлично възнаграждение и допълнителни социални придобивки

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ      


ОТГОВОРНОСТИ:
– актуализация на продукти и услуги в сайта на търговския обект
– анализи, проучвания и оценка на пазарната ниша
– поддържане на профили и страници в социалните мрежи
– други задължения, свързани с работната позиция

ИЗИСКВАНИЯ:
– познания в уеб маркетинг и он-лайн продажбите, социални медии – Facebook, Instagram и др.
– много добро писмено и устно ниво на английски език
– предимство познаване и използване на он-лайн инструменти на Google за анализ и оптимизация на интернет сайтове

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
– силно развити аналитични умения
– внимание към детайлите
– отговорно и коректно отношение към възложените задачи
– отлични комуникативни умения и правописна грамотност

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– въвеждащо обучение – опитът не е задължителен
– много добро стартово възнаграждение
– работа по интересни проекти
– педневна работна седмица и дългосрочен ангажимент

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси ЛИЧЕН АСИСТЕНТ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:
•  участва активно в планирането и подготовката на програмата на клиентите
•  осъществява пряка комуникация с клиентите
•  изпълнява асистентски функции
•  активно съдействие на клиента при решаване на различни проблеми
•  осигуряване на комуникации, офис услуги, комуникация с институции

ИЗИСКВАНИЯ:
•  отлични комуникативни умения
•  отлична компютърна грамотност
•  безупречна организация и способност за самостоятелна работа
•  ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- писмен и говорим
•  възможност за пътувания
•  позицията е подходяща и за студенти горен курс

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Отговорности:
• цялостна организация на процесите по набиране и подбор на персонал
• организиране и поддържане на вътрешнофирмена комуникация с останалите отдели на компанията
• дава предложения и участва при разработването на различни стратегии за развитие, мотивация и оценка на професионалното развитие на персонала
• други дейности свързани с естеството на работа

Изисквания:
• висше образование с профил „Психология“, „Управление на човешки ресурси“ или други свързани специалности
• английски език – ОТЛИЧЕН писмен и говорим
• много добро познаване на MS Office и Internet
• подчертан интерес към областта на човешките ресурси
• предимство – предишен опитът, но не е задължителен
• проактивна и насочена към резултатите личност
• отлични комуникативни умения
• прецизност и организираност

Допълнителна информация:
• работа в международна компания с изградена традиция
• възможности за личен и професионален растеж и развитие

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.