АВИОКОМПАНИЯ “БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР” АД

ll

 

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА КАТО СТЮАРДЕСИ И СТЮАРДИ ЗА СЕЗОН 2019 г.

 

Ключови отговорности на длъжността стюард/еса :

 • Осигуряване на безопасността, комфорта и удобството на пътниците по време на полет
 • Поддържане високо ниво и стандарти на обслужване
 • Бордни продажби

 

Основни изисквания :

 • Навършени минимум 18г. към датата на постъпване на работа
 • Валиден международен паспорт
 • Диплома за завършено средно образование, GCSEs, (Grade 12) или друг вропейски еквивалент
 • Комуникативност, приветливост ,  добър външен вид
 • Умения за работа в екип
 • Без татуировки на видими места
 • Неосъждани
 • В отлично физическо и психологическо здраве

 

Предимства са :

 • Владеене на Немски и Италиански език
 • Местожителство и/или квартира във Варна или Бургас

 

Какво предлагаме :

 • Добро заплащане
 • Работа в динамична среда
 • Командировки в страната и чужбина
 • Последващо обучение за тип самолет

 

Документи за кандидатстване :

 • CV – европейски формат
 • Актуална снимка в цял ръст
 • Диплома, сертификат или друг документ (по европейската езикова рамка) за владеене на чужд език

 

Срок и адрес за подаване на документи :

Документите на кандидатите за длъжността стюард/еса се приемат в срок до 15.01.2019 г.

Електронен адрес за подаване на документи : cabatt@bgaircharter.com

Пощенски адрес за подаване на документи : 1138 гр.София, ул.”Павел Красов” №35;

За Кабинен Състав А/К “Българиан Еър Чартър”.

Моля, имайте предвид, че само одобрените кандидати

ще бъдат поканени на интервю!

ДЕН НА „ДЕКАТЛОН“ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

16 октомври 2018 г.,

 

от 11.00 до 15.00 ч.,

 централно фоайе

 

Кандидатствайте за работа и

станете част от семейството на Декатлон!

 

Очаквайте и велоинсталация “Карай до работа”,

за да проверите спортната си форма!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – 2 569 РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ПРЕДЛАГАТ ТАЗИ ГОДИНА ПО ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2019 г. по ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата предоставя възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

До 19 октомври 2018 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор.

 

С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

По програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562.

 

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 19 октомври 2018 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.       

 

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

 

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

                         НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 

 • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
 • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
 • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
 • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
 • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1.

 

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

 

Повече информация на уебсайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.