МАРКЕТИНГОВ СПЕЦИАЛИСТ за участие в разработка на проект/и (почасово)


poli

 

 

 

Изискване:

– висше икономическо образование специалност „Маркетинг“ 

– практически опит

 

Отговорности: 

– проучване на конкретна пазарна ниша – изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.

 

Допълнителна информация: 

– възможност за започване на работа веднага
– позицията позволява да се съчетава с др. работна позиция/обучение
– работа на непълно работно време, с тенденция за постоянен и дългосрочен ангажимент
– гарантирано месечно възнаграждение

 

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо
e-mail: contact6@polycontact.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.    

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

Координати: 052/ 601 601, 0888 833 363   

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАТЕН СТАЖ ПО ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ НА МОН ЗА ПОЗИЦИЯ СТАЖАНТ-СЪТРУДНИК В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛИ: “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, „ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ“ И „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

poli

 

 

 

Стажантската програма е ориентирана към СТУДЕНТИ С ИКОНОМИЧАСКА СПЕЦИАЛНОСТ.

Търсят се мотивирани и амбициозни личности. Предлага се възможност за придобиване на ценен ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ в изброените направления.


Допълнителна информация:
– стажа е
ЗАПЛАТЕН  
– продължителност в рамките на 3 – 6 месеца
     
– въвеждащо обучение, разнообразни задачи и динамична работна среда


Изисквания:
– студенти с икономически профил    
– „Човешки ресурси“, „Търговия и продажби“, „Маркетинг“, „МИО“, „Международен бизнес“ и др.     
– много добри компютърни умения за работа с MS Office, Internet
– добро владеене на английски език
е предимство        
– висока мотивация и желание за работата и развитие
– организираност, добри комуникативни умения и способност за работа в екип

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша подробна автобиография със снимка и Мотивационно писмо. Консултант от фирмата, ще се свърже с одобрените на база приложени документи кандидати и ще проведе интервю.

За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

poli

 

 

 

Изисквания:
МНОГО ДОБРО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       
висше икономическо образование –  с предимство ще се разглеждат специалностите „Счетоводство и Контрол“ или „Финанси“
– опит като счетоводител
е препоръчителен, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН 
много добра компютърна грамотност       

 

Отговорности:
– изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот
фактури, банкови операции и др.  
– изготвяне на първични
документи, свързани с отчитането на продажбата на услуги       
– изготвяне на вторични счетоводни документи
– участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.
 

Допълнителна информация:       
– трудов договор с дългосрочен ангажимент
– работно време -понеделник-петък, 8 часа
– много добро възнаграждение

 

Документи за кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

 

За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ „ОН-ЛАЙН ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОН“

poli

 

 

 

Изисквания:

– много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
– отлични компютърни умения
MS Office, Internet
много добри комуникативни умения и бърза адаптация в нова среда
– организираност и
умение за работа в екип

– не се изисква опит, по- скоро желание да се учите и развивате в тази сфера

 

Отговорности:

–  телефонна комуникация с цел презентация на стоки/услуги

–  писмена кореспонденция – изготвяне на оферти, справки, отговори на запитвания и др.

– търсене на нови потенциални клиенти и поддържане на настоящи бизнес отношения с контрагенти на фирмата

– организационна и координационна дейност с останалите звена

 

Допълнителна информация:

– въвеждащо обучение и възможност за кариерно развитие

– трудов договор

гарантирано добро твърдо възнаграждне и бонуси, обвързана с постигнатите резултати

 

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша подробна автобиография със снимка и Мотивационно писмо. Консултант от фирмата, ще се свърже с одобрените на база приложени документи кандидати и ще проведе интервю.


За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363
, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

ОФИС СЪТРУДНИК С ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

poli

 

 

 

Изисквания:

ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – писмен и говорим

икономичско образование – предимство „Търговия и Продажби“, „Международен мениджмънт“, „МИО“

– професионални интереси в областта на международната търговия и мениджмънт, както и готовност за обучение

– много добра компютърна грамотност

 

Описание: 

– комуникация с клиенти, контрагенти и партньори на фирамта

водене на делова кореспонденция и обработка на служебна документация

– организационна и координационна дейност между звената във фирмата

– участие в изложения и бизнес срещи

 

 

Допълнителна информация:

трудов договор, 5 дневна работна седмица

много добро стартово възнаграждение
– дългосрочен ангажимент в утвърдена компания, с възможност за доказване и развитие

 

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо. Одобрените
по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.    

 


За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363
, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.