„ПОЛИКОНТАКТ“ търси АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

АСИСТЕНТ ON-LINE МАРКЕТИНГ      


ОТГОВОРНОСТИ:
– актуализация на продукти и услуги в сайта на търговския обект
– анализи, проучвания и оценка на пазарната ниша
– поддържане на профили и страници в социалните мрежи
– други задължения, свързани с работната позиция

ИЗИСКВАНИЯ:
– познания в уеб маркетинг и он-лайн продажбите, социални медии – Facebook, Instagram и др.
– много добро писмено и устно ниво на английски език
– предимство познаване и използване на он-лайн инструменти на Google за анализ и оптимизация на интернет сайтове

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
– силно развити аналитични умения
– внимание към детайлите
– отговорно и коректно отношение към възложените задачи
– отлични комуникативни умения и правописна грамотност

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
– въвеждащо обучение – опитът не е задължителен
– много добро стартово възнаграждение
– работа по интересни проекти
– педневна работна седмица и дългосрочен ангажимент

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси ЛИЧЕН АСИСТЕНТ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:
•  участва активно в планирането и подготовката на програмата на клиентите
•  осъществява пряка комуникация с клиентите
•  изпълнява асистентски функции
•  активно съдействие на клиента при решаване на различни проблеми
•  осигуряване на комуникации, офис услуги, комуникация с институции

ИЗИСКВАНИЯ:
•  отлични комуникативни умения
•  отлична компютърна грамотност
•  безупречна организация и способност за самостоятелна работа
•  ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- писмен и говорим
•  възможност за пътувания
•  позицията е подходяща и за студенти горен курс

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.
Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

с ОТЛИЧЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Отговорности:
• цялостна организация на процесите по набиране и подбор на персонал
• организиране и поддържане на вътрешнофирмена комуникация с останалите отдели на компанията
• дава предложения и участва при разработването на различни стратегии за развитие, мотивация и оценка на професионалното развитие на персонала
• други дейности свързани с естеството на работа

Изисквания:
• висше образование с профил „Психология“, „Управление на човешки ресурси“ или други свързани специалности
• английски език – ОТЛИЧЕН писмен и говорим
• много добро познаване на MS Office и Internet
• подчертан интерес към областта на човешките ресурси
• предимство – предишен опитът, но не е задължителен
• проактивна и насочена към резултатите личност
• отлични комуникативни умения
• прецизност и организираност

Допълнителна информация:
• работа в международна компания с изградена традиция
• възможности за личен и професионален растеж и развитие

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за ПЛАТЕН СТАЖ като ОФИС СЪТРУДНИК

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363 

 e-mail:contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ предлага възможност за

 

ПЛАТЕН СТАЖ  като  ОФИС СЪТРУДНИК

 

СТАЖЪТ е подходящ за амбициозни, отговорни и с висока мотивация личности – студенти Бакалавърска степен или Магистри, които имат желание да натрупат практически опит и да усвоят нови знания в областите „Маркетинг“, „Продажби и търговия“, Човешки ресурси“ или „Мениджмънт“.

 

Необходимо е да притежавате добри комуникативни умения, позитивизъм, компютърна грамотност и желание за прилагане на теоретичните си знания в реална работна среда.
Продължителността на стажа е от 2 до 3 месеца с почасова заетост от понеделник до петък при гъвкаво работно време, съобразено с ангажиментите на кандидата.

 

Желателно е кандидатът да владеене английски език на добро ниво.

Предишен опит в областта не е необходим.

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси СЪТРУДНИК отдел „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“, обслужване на чуждестранни клиенти

thumb2_357959_1_

Център за консултации и управление на човешките ресурси

9002 Варна, ул.”Македония” №2

052/601 601  мобилен: 0888 833363  

e-mail: contact6@polycontact.com

www.polycontact.com

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ търси

 

СЪТРУДНИК отдел „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ“, обслужване на чуждестранни клиенти

 

Успешният кандидат е:

  • студент горен курс или вече завършил икономическо образование
  • говори английски език на добро ниво
  • има познания и професионални интереси в сферата на дигиталния маркетинг
  • отлични комуникативни умения и позитивна нагласа, с желание за работа с клиенти
  • познания в работата с офис техника и с много добри компютърни умения
  • има практически опит, но не е задължителен

 

От Вас се очаква да правите:

  • маркетингови проучвания в определена пазарна ниша
  • учатие в рекламни кампании в различни социални медии
  • първични и последващи контакти с настоящи и потенциални клиенти
  • изготвяне на различни справки и анализи

 

Как да кандидатствате?
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо, изпращайте на e-mail: contact6@polycontact.com до отдел „Човешки ресурси“. Одобрените кандидати ще бъдат  уведомени за последващо интервю.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.