Стажантска програма на Общинска банка

ob

 

Уважаеми кандидат стажанти,
Бихме желали да Ви информираме, че Общинска Банка стартира кампания по набиране на стажанти:
▪ Позиция стажант /стажът не е платен/
▪ В Централно управление или Финансов център /клон/
▪ На територията на цялата страна, където банката има локация
Използваме възможността да Ви благодарим за проявения интерес към Стажантската програма 2018 на Общинска банка.
Ако желаете да кандидатствате по програмата, моля изпратете на HR@municipalbank.bg, документите, описани в края на настоящия документ.
Стажът в Банката не е платен и е синхронизиран с изискванията на учебните заведения, като след успешното му приключване се издават необходимите служебни бележки, сертификат и други специфични документи, по формуляр на университетите /при необходимост/. Продължителността на стажа е максимум 1 /месец/.
Избраните стажанти ще имат възможност да се запознаят в детайли с дейности от целия спектър на банковото обслужване и банкирането, като цяло.
Начин на кандидатстване:
Изброените по-долу документи, следва да изпращате на e-mail: HR@municipalbank.bg, със Subject: Стажантска програма 2018 или Internship 2018
Необходими документи:
▪ Актуална автобиография
▪ Уверение от съответното учебно заведение
Благодарим Ви и се надяваме да се срещнем скоро!
От екипа на Дирекция „Управление на човешките ресурси”

Заглавие: Божурец Инвестмънт ООД търси сезонни служители

Апартаментни комплекси ИРИС и МАК
До гр.Каварна
„Божурец инвeстмънт” ООД управлява апартаментни комплекси до гр,Каварна и търси да наеме за сезон 2018 служители на следната позиция:
1. Информатор клиенти
2. Организатор обслужване

1. Информатор клиенти
Задължения:
1. Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.
2. Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя
информация за предлаганите допълнителни услуги.
3. Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира
оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания
от страна на обитателие на апартаментите
Изисквания:
1. Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство
2. Компютърна грамотност
3. Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност,
вежливо отношение към обитателите.
2. Организатор обслужване /отговорник във връзка с дейностите по
информация и обслужване на клиенти/
Задължения – изпълнява задълженията по точка 1 и организира
свързаните с това дейнсти:
1. Посреща и регистрира собственици и гости на апартаментните комплекси.
2. Грижи се за нуждите на обитателите, приема заявки и предоставя
информация за предлаганите допълнителни услуги.
3. Осъществява контакт с обитателите на английски език . Информира
оторизираните служители в комплекса и във фирмата за въпроси и изисквания
от страна на обитателие на апартаментите
Изисквания:
1. Владеене на английски език, владеенето на руски език е предимство
2. Компютърна грамотност
3. Много добра комуникативност, съобразителност, отговорност, прецизност,
вежливо отношение към обитателите.

Ние предлагаме:
Квартира на територията на апартаментните комплекси
Осигурено униформено облекло
Работа на трудов договор за сезона – до 10.09.2018г.
След последващ подбор е възможно кандидатстване за продължаване на
работата към фирмата
Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете детайлна
автобиография и актуална снимка на
b_invest_org@abv.bg
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще
бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

МАРКЕТИНГОВ СПЕЦИАЛИСТ за участие в разработка на проект/и (почасово)


poli

 

 

 

Изискване:

– висше икономическо образование специалност „Маркетинг“ 

– практически опит

 

Отговорности: 

– проучване на конкретна пазарна ниша – изготвяне на анализ на конкуренти, продукти, цени, активност, потребителско поведение, мотивация и пр.

 

Допълнителна информация: 

– възможност за започване на работа веднага
– позицията позволява да се съчетава с др. работна позиция/обучение
– работа на непълно работно време, с тенденция за постоянен и дългосрочен ангажимент
– гарантирано месечно възнаграждение

 

Начин на кандидатстване:
Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо
e-mail: contact6@polycontact.com. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.    

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

Координати: 052/ 601 601, 0888 833 363   

 

„ПОЛИКОНТАКТ“ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАТЕН СТАЖ ПО ПРОЕКТ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ НА МОН ЗА ПОЗИЦИЯ СТАЖАНТ-СЪТРУДНИК В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛИ: “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, „ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБИ“ И „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

poli

 

 

 

Стажантската програма е ориентирана към СТУДЕНТИ С ИКОНОМИЧАСКА СПЕЦИАЛНОСТ.

Търсят се мотивирани и амбициозни личности. Предлага се възможност за придобиване на ценен ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ в изброените направления.


Допълнителна информация:
– стажа е
ЗАПЛАТЕН  
– продължителност в рамките на 3 – 6 месеца
     
– въвеждащо обучение, разнообразни задачи и динамична работна среда


Изисквания:
– студенти с икономически профил    
– „Човешки ресурси“, „Търговия и продажби“, „Маркетинг“, „МИО“, „Международен бизнес“ и др.     
– много добри компютърни умения за работа с MS Office, Internet
– добро владеене на английски език
е предимство        
– висока мотивация и желание за работата и развитие
– организираност, добри комуникативни умения и способност за работа в екип

Ако проявявате интерес към позицията и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша подробна автобиография със снимка и Мотивационно писмо. Консултант от фирмата, ще се свърже с одобрените на база приложени документи кандидати и ще проведе интервю.

За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

poli

 

 

 

Изисквания:
МНОГО ДОБРО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       
висше икономическо образование –  с предимство ще се разглеждат специалностите „Счетоводство и Контрол“ или „Финанси“
– опит като счетоводител
е препоръчителен, но не е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН 
много добра компютърна грамотност       

 

Отговорности:
– изпълнение на ежедневни оперативни задачи по осигуряване на счетоводния документооборот
фактури, банкови операции и др.  
– изготвяне на първични
документи, свързани с отчитането на продажбата на услуги       
– изготвяне на вторични счетоводни документи
– участие в изготвянето на месечни справки, финансови отчети и др.
 

Допълнителна информация:       
– трудов договор с дългосрочен ангажимент
– работно време -понеделник-петък, 8 часа
– много добро възнаграждение

 

Документи за кандидатстване:

Първоначалният подбор ще се извърши по документи – актуална автобиография ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК със снимка и мотивационно писмо. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени за последващо интервю.

 

За допълнителна информация: 052/601-601, 0888 833363, е-mail: contact6@polycontact.com.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ” ЕООД: 1702/17.03.2014 год.