ДЕН НА „ДЕКАТЛОН“ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

16 октомври 2018 г.,

 

от 11.00 до 15.00 ч.,

 централно фоайе

 

Кандидатствайте за работа и

станете част от семейството на Декатлон!

 

Очаквайте и велоинсталация “Карай до работа”,

за да проверите спортната си форма!

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА – 2 569 РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕ ПРЕДЛАГАТ ТАЗИ ГОДИНА ПО ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

Започна процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор през 2019 г. по ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”, реализирана от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Инициативата предоставя възможност на безработни висшисти до 29-годишна възраст да натрупат в рамките на 9 месеца първия си трудов стаж по придобитата специалност. Програмата цели да улесни прехода от образование към заетост и да постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

До 19 октомври 2018 г. включително бюрата по труда в страната ще приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит, които желаят да започнат работа по обявените работни места в публичния сектор.

 

С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие, тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

По програмата са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации техният брой е 562.

 

Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 19 октомври 2018 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.       

 

Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

 

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

                         НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 

 • Предотвратяване на деквалификацията на младежите;
 • Превенция срещу “изтичането на мозъци”;
 • Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация;
 • Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа;
 • Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

 

През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1.

 

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

 

Повече информация на уебсайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

 

Mеждународна трудова борса „Европейски ден на труда” на 10 октомври 2018 г. във Варна

Агенция по заетостта и EURES България организират

международна трудова борса „Европейски ден на труда”

49

10 октомври 2018 г., от 09:30 до 17:00 часа в Двореца на културата и спорта, Варна

(бул. Княз Борис I № 115)
По време на трудовата борса ще можете да се срещнете на място с работодатели от България и чужбина от различни сектори като туризъм, IT и др. Разгледайте националния EURES сайт www.eures.bg в рубриката „Работни места”, където ще се  публикуват конкретните обяви за работа в чужбина.


От кандидатите, които търсят работа в другите европейски страни, се изисква да владеят чужди езици. За да представите себе си и уменията си, е необходимо да подготвите документите си на английски, немски или друг език,

в зависимост от конкретните оферти.


Работодателите от България и чужбина очакват мотивирани кандидати, които да представят автобиография, препоръки от предишни работодатели, диплома за завършено образование и сертификати за придобита квалификация.
Това събитие се осъществява във връзка с реализацията

на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

съфинансиран от Европейския социален фонд.

regiocom AG търси – Специалист обслужване на клиенти с немски език

regi

regiocom AG

е водеща немска компания, предоставяща услуги на предприятия в сферата на енергоснабдяването и телекомуникациите. От 1996 фирмата развива своята дейност вече с около 5500 служителя, работещи в различни центрове, разположени в Германия и в България в градовете Варна, София, Русе и Велико Търново.

С цел разрастването на нашия сървиз център в България, ние търсим високо квалифицирани и мотивирани служители за обслужване на клиенти от Германия и Австрия.

 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ: Специалист обслужване на клиенти с немски език

 

Искаш ли да се присъединиш към нашия млад колектив и да станеш част от международна компания?

Ако ти

 • владееш много добре немски език
 • имаш добри умения за работа с кмпютър
 • обичаш общуването с клиенти

си добре дошъл при нас!

Какви предизвикателства те очакват?

 • компетентно и пълно обслужване на нашите клиенти писмено и по телефон на немски език
 • ежедневно усвояване и прилагане на изискванията на работодателя
 • участие в провеждащите се обучения с цел повишаване на квалификацията

В замяна ще получиш:

 • работна позиция от коректен работодател на пълно работно време или 4, 6 часа по желание
 • супер условия в приятна обстановка, удобна локация
 • отлично възнаграждение и допълнителни бонуси според постигнатите резултати
 • възможности за професионално развитие
 • 24 дни платен годишен отпуск
 • допълнително здравно осигуряване и карти за отстъпка

 

Очакваме те! Изпрати CV на немски език!

Tелефон за информация 0884 330 778 и имейл jobs@regiocom.bg 

Стани част от екипа на КЕШ КРEДИТ

cash

 

ТЪРСИШ РАБОТА?

Стани част от екипа на КЕШ КРEДИТ

 

Ние сме водеща финансова институция, специализирана в областта на микро кредитирането. Благодарение на международно признатият ни иновативен модел, базиран на уникална методика за вземане на решения, успешно развиваме и разширяваме своята дейност на местни и чужди пазари. Към момента на локално ниво управляваме 70 собствени офиса с покритие в цялата страна, а на глобално ниво успешно се развиваме в Европа, Африка, Близкия Изток и Азия. Зад всичко това стоят нашите хора. Вярваме, че благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. В отговор на това мащабно и динамично развитие, компанията търси да назначи високо мотивиран кандидат на позиция Мениджър екип.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Активно предлага продуктите на компанията;
 • Осъществява директни продажби;
 • Координира работата по кредитите в просрочие;
 • Грижи се за управлението на всички процеси в повереният ти обект;
 • Управлява малък екип от кредитни специалисти

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Комуникативни умения
 • Амбиция и стремеж към постигане на цели
 • Търговски умения
 • Стремеж към постигане на цели
 • Отговорно отношение към изпълнението на поставените задачи

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Възможност за кариерно развитие
 • Заплащане обвързано с постигнатите резултати
 • Коректно отношение
 • Допълнителни социални придобивки

Ако това предложение представлява интерес за теб, моля изпрати своята автобиография на имейл careers@cashcredit.bg или се обади на телефон +359887236400.