Фирма ДЕНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ търси офис сътрудник /офертант/

Изисквания:
1.Образование – висше
(техническо или икономическо – строителство)
2.Стаж по специалността се счита за предимство
3.Отговорност и лична организираност към работния процес
4.Умения за работа в екип
5.Компютърна грамотност – MS Office, Auto CAD, “Билдинг Мениджър”
6.Добри познания при извършването на СМР
7.Добри познания при разчитането на проектна документация
8.Желание за усъвършенстване и развитие
9.Ползване на английски език ще се счита за предимство
10.Шофьорска книжка, личен автомобил

Отговорности:
1.Съставя количествено-стойностни сметки или оферти
2.Отговаря за спазването за поставените в графика срокове
3.Следи за разхода на материали съгласно бюджета
4.Дава своевременно заявки за доставка на необходимите материали
5.Изготвя финансова информация

Ние предлагаме:
1.Трудов договор в съответствие с действащото законодателство
2.Средства за транспорт, социални придобивки
3.Възможност за професионално развитие

Трудово възнаграждение: 700 лв. НЕТО
За връзка: 0885 610697, office@denev.bg

„Национални дни на кариерата“ на 19 март във Варна

„Национални дни на кариерата“ на 19 март във Варна

За 17-и пореден път през март и април тази година ще се проведе

най-голямото и мащабно кариерно събитие в България

 

„Национални дни на кариерата“ – Добра Кариера, Добър Живот,

организирано от JobTiger с генерален спонсор Нестле България.

 

Във Варна събитието ще се проведе на 19 март 2018 г., (понеделник), в Юнашки салон, бул. „Христо Ботев“ №1 с начален час 10.00 ч.

Форумът отново ще предложи на студенти и млади специалисти възможност да поставят основите на своето сполучливо кариерно развитие, като им предостави шанса да срещнат стотици потенциални работодатели.

Между 13-и март и 4-и април в осем академични града в България – София, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Свищов, Бургас, Пловдив търсещите нови възможности за стаж и работа специалисти ще се срещнат на живо с HR специалистите от водещи големи компании в страната, предлагащи свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Сред тях са финансови институции и банки, компании в сферата на ИТ и телекомуникации, производствени, консултантски и търговски фирми, индустриални предприятия, структури на държавната администрация и др.

Основната цел на форума е работодателите да се срещнат със своите потенциални служители, а студентите и младите специалисти да открият възможности за професионална реализация. Сред задачите на събитието е и да представя по разбираем и интересен начин стъпките, необходими да се извървят за една успешна кариера.

Тази година фирмите-участници са над 160. Статистиката на организаторите показва, че 1 от всеки 6 посетители през годините е намерил работа или стаж като резултат от посещението си на „Национални дни на кариерата“ или над 40 000 млади души са започнали кариерния си път благодарение на изложението. На много от щандовете на фирмите ще застанат хора, намерили първата си работа или стаж на същия форум преди години.

 

 

Входът за посетители е свободен! Очакваме ви!

Безплатен кариерен семинар за студенти от 18 до 29 години

Безплатен кариерен семинар за студенти от 18 до 29 години

Институт за икономическа политика с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ организира 17-ти пореден младежки семинар от серията Paving Youths’ Way. По време на тридневното обучение на тема “Моето бъдеще: работа и кариера” участниците ще имат възможност:

 • Да вникнат в ефектите на автоматизацията и дигитализацията върху човешкия труд;
 • Да развият ключови умения и компетенции на бъдещето чрез набор от дискусионни и практически формати;
 • Да се запознаят с новите измерения на кариерното развитие и на баланса между работа и свободно време;
 • Да се срещнат с изявени специалисти, които да представят бъдещите тенденции на пазара на труда в България.

Благодарение на любезната подкрепа от страна на Фондация „Ханс Зайдел“, организаторите покриват следните разходи на участниците:

 • Настаняване в двойна стая (с друг участник);
 • Пълен храноден;
 • Обучителни материали.

Избраните участници следва сами да организират транспорта си до и от Банкя.

Повече информация за семинара можете да намерите в предварителната програма.

За участие: Моля, попълнете формуляра за кандидатстване до 24:00 часа на 11 февруари 2018 г. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени по ел. поща най-късно до 13 февруари 2018 г.

За контакт и допълнителна информация: Тел. 02/952 29 47

 

Ел. поща: student_seminars@epi-bg.org, www.epi-bg.org

Участниците ще получат сертификат при успешно завършване на обучителния семинар.

Община Варна обявява конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

Община Варна обявява конкурс за избор на ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, при следните условия:
Минимални изисквания:

 • Висше образование, степен „бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или ЕСИФ и/или по други програми, опит в изготвянето на презентации, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, конференции и др.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office – Power Point, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти. (доказва се с диплома/ удостоверение/сертификат).
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Специфични задачи:

 • Осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация.
 • Отговаря за подбора на материали и подготовката на презентации свързани с организираните от ОИЦ събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на съответната територия – семинари, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта.
 • Осигурява поддръжка на комуникационните софтуерни продукти и социални медии използвани в работата ОИЦ.
 • Поддържа, попълва и работи с базата данни и Интранет за нуждите на ОИЦ. След съгласуване с Управителя на ОИЦ въвежда актуална и точна информация в рамките на своите компетенции и права за достъп до мрежата.

Основни задачи:

 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
 • Събира и обобщава информация за добри практики, поддържа регистър на посетителите и ги представя на Управителя на ОИЦ. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:

 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи експертен опит – копия от трудови /граждански договори, трудови /осигурителни книжки
 • Документи доказващи умения- сертификати/ удостоверения/ референции

Брутна заплата: 1045 лв.
Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна(Сградата на Община Варна)
Срок за подаване на документите: до 17.30ч. на 12.01.2018г., включително.

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

IT конференция 20 ноември 2017

konff

Начало: 25.11.2017 09:00

 

Край: 25.11.2017 17:00

 
Лектори: Ивайло Стуканьов, Теодор Тодоров, Бойчо Бойчев
 

Свободни места: 50

 

AllTech е технологична конференция за млади таланти, студенти и ентусиасти желаещи да започнат кариера в IT индустрията. Събитието дава възможност на всички желаещи да придобият насоки и знания за кариерно развитие в силно конкурентния IT отрасъл. Посетете конференцията, за да подобрите и надградите знанията си.

 

Отстъпки: Ранна резервация до 30.10. – 45 лева

 

За повече информация посетете http://alltech.bg