Speed Interviews вече във ВАРНА!

Уникални и супер ефективни бързи интервюта за работа.

Speed Interviews са бързи интервюта за работа, на които кандидати се представят

пред 5-10 работодатели.

Уникалното на този формат е,

че всяко интервю е 3 минути.

Speed Interviews

ВАРНА, 22 октомври 2019 г.

 

Галерия Графит

бул. „Княз Борис I-ви“ 80a, 9002 Варна

 

Само за квалифицирана работа.

Кандидатите трябва да отговарят на минимум 2

от следните 3 критерия:

 

– минимум 2 години професионален опит;

– отлично владеене на поне 1 чужд език;

– минимум диплома за бакалавър.

                                                           www.careershow.bg