Готвач Блок маса

Изисквания към кандидатa:
• Опит по специалността
• Кулинарна квалификация и знания за технологията на приготвяне на ястия;
• Енергични и с желание за работа в екип.

Като част от екипа на ВК „Ривиера”, нашите готвачи ще получат възможност за:
• Интересна и динамична работа
• Условия, в които да развиете и докажете своя професионализъм;
• Трудов Договор
• Безплатен транспорт
• Хранене
• Осигурено настаняване в хотела при необходимост.

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и
актуална снимка.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :

Лазарина Колева

Главен кулинар

Email : chief-cook@rivierabulgaria.com

Тел.: 0885786512