Дирекция „Бюро по труда” – гр. Варна

Каним Ви да вземете участие в онлайн-кариерен форум

 „Кариера в България“ на 12 януари 2021 г. от 10:00 ч.

Събитието ще се проведе чрез платформата на ЕК https://www.europeanjobdays.eu/en/events/career-bulgaria и се организира от Министерството на труда и социалната политика в сътруднимество с Агенция по заетостта. Участието в него е напълно безплатно. Включването в събитието може да се осъществи от всеки компютър или мобилно устройство с интернет връзка. Провеждането на кариерното изложение в онлайн-формат ще ни позволи да продължим подкрепата, която предоставяме на младите хора чрез тази инициатива, като същевременно опазваме тяхното здраве и здравето на всички участващи.

Регистрацията на събитието е отворена. Очакваме във форума да вземат участие лица, придобили своето висше образование в България или чужбина, които биха желали да се развиват професионално в България, както и национални и чуждестранни работодатели от различни икономически сектори, предлагащи работни места на територията на страната.

Работодателите имат възможност да презентират своята дейност по време на форума, да заявят свободни работни места, да осъществят контакт с голям брой участници от разнообразни образователни и квалификационни направления и да намерят търсената от тях високо квалифицирана и мотивирана работна ръка.

Онлайн платформата „Европейски ден на труда” e създадена с цел да улеснява трудовата мобилност в рамките на Европа чрез организиране на онлайн и на място събития за набиране на персонал. Търсещите работа лица, работодателите и EURES персонала се регистрират безплатно. В рамките на определено събитие се обявяват работни места, по които търсещите работа лица могат да кандидатстват. В деня на конкретното събитие онлайн платформата позволява да се провеждат онлайн интервюта между ТРЛ и работодатели и да се комуникира с регистрираните за събитието EURES съветници или други експерти.

За участие в конкретно събитие е необходимо както работодателите, така и търсещите работа лица да се регистрират предварително и да посочат в кое събитие желаят да участват – в случая на събитието на 12.01.2021 – директен линк: https://www.europeanjobdays.eu/bg/events/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

С регистрацията си в онлайн платформата работодателите имат възможност сами да заявяват работни места. Търсещите работа пък могат да проучат и подберат най-подходящата за тях позиция и да кандидатстват за нея, а при одобрение от страна на работодателя отново в рамките на платформата да получат покана за участие в онлайн интервю.

Обръщаме се към Вас с молба за участие в събитието, чрез регистрация в онлайн платформата за преглед на свободните позиции и последващо кандидатстване, ако някоя от тях Ви интересува.

От екипа на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Варна