Кариерен форум – 13.10.2023 год. от 10:30 часа

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА – ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – ВАРНА

Ви канят най-любезно да присъствате на официалното откриване на

КАРИЕРЕН ФОРУМ

на 13.10.2023 год. от 10:30 часа

В рамките на кампанията „Да работиш (е) яко!“ Агенция по заетостта организира провеждане на кариерен форум в гр. Варна.

Стремежът ни е да осигурим възможности за трудова реализация на търсещи работа лица,  както и да бъдем в помощ на работодателите, при набиране на мотивирани и отговорни работници и служители.

Предстоящото събитие ще се проведе в гр. Варна, хотел Рослин Димят – зала “Галатея” от 10:30 часа.