Отговорник склад напитки

За предстоящия туристически сезон Ваканционен комплекс „Ривиера” к.к. Златни Пясъци търси човек за позицията Отговорник склад напитки.
Задължения:
– Следене ежедневно отчетността на наличните в склада продукти, организира приемане, подреждане и комплектоване на стоките, придружено със съответните документи. Отпуска стоки срещу оформени по съответния ред искания;
– Правилното съхранение на стоките в склада, стреми се да не допуска залежаване на стокови запаси и своевременно информира при наличие на необоротни продукти;
– Контролиране качеството и количеството на постъпващите и наличните в склада стоки и съответствието им с наличните документи;
– Следене сроковете на годност на всички стоки и уведомява Мениджър Логистика при установяване на стокови наличности с изтичащ срок на годност;
– Своевременно и гъвкаво реагиране при необходимост на доставки от дефицитни стоки;
– Оформяне всички документи, придружаващи приемо- предаването на стокови запаси;
– Материално отговорно лице.
Изисквания:
• Да познава нормативните документи, свързани с доставката на стоки, първичните документи, свързани с покупка, рекламация и реализация на стоките;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Опит със складови програми – за предимство ще се счита познаване на специализиран софтуер “Materials control”;
• Динамична и отговорна личност.
Ние ви предлагаме:
– Осигурен служебен транспорт;
– Осигурена храна;
– Трудов договор;
– Възможност за развитие във фирмата.
В случай, че можете да приемете предизвикателствата и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и актуална снимка.
Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :       
Дарина Попова
Мениджър логистика
Email : logistic@rivierabulgaria.com
Тел.: 0887246199