Покана – JA Bulgaria

П О К А Н А

От името на Джуниър Ачийвмънт България бихме искали да разпространим до Вашите студенти информация за провеждането на тематичен модул от уебинари, фокусирани върху климатичните промени, устойчивото развитие и справедливия енергиен преход, в който ги каним да се включат.

Образователният модул е разработен в рамките на международния проект „Panda Labs Junior за Справедлив преход“, в който партньори са WWF България, Джуниър Ачийвмънт Македония, WWF Сърбия и Eko-Team от Черна гора. Проектът има за цел да подпомогне процеса на справедливия енергиен преход и навременното развитие на знания и предприемачески умения у младежите от въгледобивните региони. В допълнение, проектът ще съдейства за създаването на регионална мрежа и ще насърчи и подпомогне младите хора да трансформират местните общности и икономики, да работят съвместно с местната власт, университети, изследователски центрове и граждански организации.

В тази връзка, разработеният от нас образователен модул включва 6 теми:

– 3 онлайн уебинара на английски език с участието на всички страни – парньори в проекта. Линк за регистрация за уебинарите: https://tinyurl.com/2p9ekefs

– 3 присъствени лекции във висшите учебни заведения-партньори във всяка от страните +359 2 989 43 61 бул. „Княз Александър Дондуков“ 54б, София 1000 www.jabulgaria.org

Ще се радваме да станете част от уебинарите, които ще се проведат изцяло онлайн, както следва:

– Бъдещето на енергията: Климатични промени – 6 април

– Бъдещето на енергията: Устойчиво развитие, зелена и кръгова икономика – 13 април

– Бъдещето на енергията: Справедлив преход – Въведение – 20 април

Последващите лекции на живо, за които предстои да бъде обявено място и дата за провеждането им са на следните теми:

1. Източници на енергия и възобновяема енергия.

2. Справедлив преход в локален контекст.

3. Как можем да повлияем на климатичните промени

Като допълнителен стимул и поощрение за участниците сме предвидили допълнителни възможности за изяви и награди. Участвалите в повече от една от онлайн и присъствените лекции ще получат предимство при кандидатстване за участие в иновационен хакатон през месец юни.

Най-добре представилите се ще имат възможността да се включат и в регионалните срещи на партньорите по проекта.

Очакваме Ви!

Контакти: Вихрен Митев,

Тел. 0887 575 660

Мейл: vihren.mitev@jabulgaria.com