СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаеми студенти,


Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.


По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа.


В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на
държавната администрация.


Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9-ти май 2021 г.


Ако тази информация представлява интерес за Вашите студенти, моля да им я препратите.


За контакти:
Дирекция „Модернизация на администрацията“
Министерски съвет,
Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация
Имейл: staj@government.bg
Портал: http://staj.government.bg/