Postbank – СТАЖАНТ В СЕКЦИЯ ОПЕРИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ НА ДАННИ, УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Искаш да започнеш кариера в ИТ екипа на Пощенска банка, но не знаеш как?
Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?
Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб
позиция?
Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската
програма на Пощенска банка!

Защо точно Пощенска банка?
Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме
иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми
и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции,
през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.

Предимствата на нашата стажантска програма:
 Активна е през цялата година;
 Продължителността и е от 3 до 6 месеца;
 Платена е;
 Провежда се в Централата на банката, Управление ИТ.
Какво можеш да очакваш от нас?
 Разширено обучение за придобиване на практически умения в ИТ и банковата сфера;
 Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти;
 Участие в интересните актуални проекти на Банката.

Какви са очакванията ни за теб?
o Да си студент 3 курс или в процес на завършване на висше образование в областта на
Информатиката/Информационни технологии;
o Да имаш отлични комуникативни умения;
o Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
o Да умееш да работиш в екип;
o Да имаш познания в програмирането, работа с бази данни, SQL;
o Владеенето на английски език е предимство.
Ако желаеш да бъдеш част от бизнес трансформация на Пощенска банка и да участваш в създаването на по – добро дигитално бъдеще, изпрати автобиография и актуална снимка на
jobs@postbank.bg.