Анкета за работодатели

Екипът на Кариерния център и Клуба на възпитаника на ВСУ се обръщат към Вас като работодател с покана да отговорите на някои въпроси, отнасящи се до професионалната пригодност на завършващите нашия университет. Вашето мнение за възпитаниците на ВСУ, които работят или са работили при Вас, ще приемем като експертна оценка, с която ще се съобразим при подобряването на учебния процес. Ще се радваме да получим и предложения за съвместна дейност.

Предварително Ви благодарим за вниманието и проявеното отношение към темата на изследването!

С уважение,

 Кариерен център и Клуб на възпитаника на ВСУ

 

Тел./факс: 052/ 359 516

e-mail: karieri@vfu.bg

АНКЕТНА КАРТА

 

[SURVEYS 2]