Career Events in IT, Communications and Outsourcing Will Be Held in October

The five events in the series in October will give people from all over the country a chance for career development, a new job or an internship.

The thirteenth edition of the specialized sectoral career forum will be held virtually and in person. Dozens of leading companies will be looking for their new employees and interns.

Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2022 are aimed at those who want to develop professionally in the field of information technology and telecommunications and at all those who speak foreign languages and want a better realization of their knowledge and skills.

Connecting jobseekers and outstanding employers, the forum will be held in four cities live and online across the country:

    Sofia – October 11th, Marinela Hotel

    Virtual day – October 13th, Brazen Technologies platform

    Plovdiv – October 18th, International Fair Plovdiv, Congress Centre    Varna – October 20th, Rosslyn Hotel Dimyat

    Gabrovo – October 25th, Technical University

Details about the program of the exhibitions and a full list of companies that will be looking for staff at Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2022, see here: it.careerdays.bg

    Admission is free, but places are limited – registration at: https://careerdays.bg/en/it- careerdays/students

The event is organized by the complex HR services company JobTiger.

🏆Silver sponsor: Louis Dreyfus Company

🏆Bronze sponsor: Infineon Technologies Austria AG, Blankfactor, Tick42, Accenturе

The health and security of the visitors and exhibitors of the fairs is a priority for the organizers and the live events will be held in compliance with all prescribed security measures!

Organizer: JobTiger. Partners: JobTiger.tv, HR Industry, Tracia Economic Zone, b2b Media, KALDATA, Legion Run, ISIC International student identity card, EVENTIPLIER, “I can – here and now”, DEV.BG, Lider.bg, Manager, AIBEST, BARISTO, 9Academy, PLOVDIV – ONLINE, The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation – Bulgaria, KARIERI, Tatkovata Gradina

For more information, interviews and questions: events@jobtiger.bg and 088 408 6003 and 0882 364 456

Комуникационна информация за изложители на ДНИ НА КАРИЕРАТА – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Благодарим Ви за участието в ДНИ НА КАРИЕРАТА – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022! Кратък анонс:

 Нашият екип……….. участва в Career Days: IT, Communications, Outsourcing 2022 / Дни на

кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. Търсиш нови професионални предизвикателства?

Професионални възможности те очакват през октомври.

Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега:

#ДниНаКариерата #JobTiger #крачканапред

Линкове за участници:

Линк за регистрация на посетители за виртуалния ден:

https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/students &

https://app.brazenconnect.com/events/e6kZ2?utm_medium=Email+Link+Employers&utm_source=Prac tical+info+Companies&utm_content=Email+Link+Employers

Линкове към събитията в социалните мрежи: LinkedIn събитие & Facebook събитие Сайт: it.careerdays.bg

Визуални материали за разгласа:

Всички визуализации можете да свалите от тук.

Прессъобщение:

Събитията за кариера в секторите IT, Комуникации или Аутсорсинг ще се проведат през октомври

Петте събития от серията през октомври ще дадат шанс на хора от цялата страна за кариерно развитие, нова работа или стаж.

Четиринадесетото издание на специализирания секторен кариерен форум ще се проведе виртуално и присъствено. Десетки водещи компании ще търсят своите нови служители и стажанти.

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022 са насочени към тези, които искат да се развиват професионално в областта на информационните технологии и телекомуникациите и към всички, които владеят чужди езици и желаят по-добра реализация на знанията и уменията си.

За да свърже търсещите работа и открояващите се работодатели, форумът ще се проведе в четири града на живо и онлайн за цялата страна:

София – 11 октомври, Хотел Маринела

Виртуален ден – 13 октомври на платформата на Brazen Technologies

Пловдив – 18 октомври, Пловдивски панаир, Конгресен център Варна – 20 октомври, Rosslyn Hotel Dimyat

Габрово – 25 октомври, Технически университет, Библиотека

Подробности за програмата на изложенията и пълен списък на фирмите, които ще търсят кадри на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022, вижте тук: it.careerdays.bg

 Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега на:

Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger

           Сребърен спонсор на събитието: Louis Dreyfus Company

           Бронзов спонсор на събитието: Infineon Technologies Austria AG, Blankfactor, Tick42, Accenturе

Здравето и спокойствието на посетителите и изложителите на форумите е приоритет за

организаторите и събитията на живо ще бъдат проведени при спазване на всички разписани мерки за сигурност!

Организатор: JobTiger. Партньори: JobTiger.tv, HR Industry, Тракия икономическа зона, b2b Media, KALDATA, Legion Run, ISIC International student identity card, EVENTIPLIER, „Аз мога – тук и сега“, DEV.BG, ЛИДЕР.БГ, МЕНИДЖЪР, AIBEST, BARISTO, 9Academy, PLOVDIV – ONLINE, Фондация

„Международна награда на херцога на Единбург – България“, КАРИЕРИ, Татковата Градина

За повече информация, интервюта и въпроси: events@jobtiger.bg, 088 408 6003 и 0882 364 456

ПОКАНА Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда“ – Варна

В Европейската година на младежта, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“, Министерството на труда и социалната политика, инициира Национална кампания под надслов „#Първа работа“. Форума има за цел да провокира младите хора до 29-годишна възраст да споделят своите очаквания, надежди и предизвикателства, пред които се изправят по време на професионалната си реализация, но под формата на разказ или есе. Десетки младежи се включиха в литературния конкурс на тема #Първа работа, а най-добрите творби ще бъдат прочетени на сцената от популярни личности от киното, театъра, музиката, журналистиката и спорта. За нас е важно посланията да стигнат, както до повече младежи, които в момента търсят своята реализация на пазара на труда, така и до възможно по – голям брой работодатели . Каним Ви най-любезно да присъствате на събитието – Национална кампания # Първа работа, което ще се проведе в гр. Варна на 23.07.2022г. в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ от 18.00ч. Очакваме Ви! Екипът на Дирекция „Бюро по труда“ – Варна

Business Analyst Internship

Каним Ви да станете част от ежегодните стажантски програми на СиСофт. Компанията ни се занимава с разработка и поддръжка на технологични решения в областта на банковия и финансов софтуер. С 30 години традиции в сферата, ние дължим своите дългогодишни успехи най-вече на формирания през годините сплотен и отговорен екип от опитни професионалисти и мотивирани млади специалисти. 

Каним Ви да станете част от ежегодните стажантски програми на СиСофт. Компанията ни се занимава с разработка и поддръжка на технологични решения в областта на банковия и финансов софтуер. С 30 години традиции в сферата, ние дължим своите дългогодишни успехи най-вече на формирания през годините сплотен и отговорен екип от опитни професионалисти и мотивирани млади специалисти. 

Чрез нашите стажантски програми, сме поели отговорността да изградим мост между академичните познания в сферата на финансите, банковото дело или високите технологии и ежедневните предизвикателства на реалния бизнес живот.  

Стажът, който провеждаме, е изцяло практически насочен. По време на него поетапно се придобиват знания и умения, свързани с работата на бизнес анализатора в софтуерна компания. Всеки етап започва с кратък теоретично-практически урок, след който се поставя задача, която следва да се изпълни в определен срок. 

Какво ни отличава и знаем, че е важно за вас? 

 • Стажът се провежда дистанционно, като се изисква присъствие в офиса ни единствено за теоретично-практическите уроци; 
 • Всеки стажант ще има персонален ментор, с дългогодишен опит като специалист в сферата, който ще му дава насоки за изпълнението на задачите и обратна връзка; 
 • Най-добре представилите се стажанти ще получат предложение за постоянна работа при нас. 

По време на стажа ще имате възможност да: 

 • Придобиете безценни професионални умения; 
 • Получите опит в реална среда; 
 • Обогатите своите технически познания и умения; 
 • Обмените добри практики с професионалисти в областта; 
 • Се докоснете до динамичната работна атмосфера в една от най-актуалните сфери в момента. 

Продължителност: 

Стажът ще бъде с продължителност 45 календарни дни. През този период е необходимо да отделяте не по-малко от 6 часа на ден, от понеделник до петък. Целта е да получавате бърза и адекватна помощ по задачите, да придобиете усет за работа в екип и да изградите реална преценка дали СиСофт е мястото за бъдещото ви професионално развитие. Това време не е строго нормирано и ще бъде съобразено с вашите лични ангажименти. 

*Програмата е съобразена с изискванията за задължителен стаж от университета. 

Кандидатствайте, ако: 

 • Имате познания в сферата на финансите, банковото дело или информационните технологии; 
 • Желаете да учите и да се развивате; 
 • Притежавате отлични комуникативни и аналитични умения; 
 • Владеете английски език добре; 
 • Умеете да мислите иновативно и да подхождате креативно при различни предизвикателства; 
 • Сте готови да започнете постоянна работа веднага след стажа. 

За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка на career@csoft.bg

Или кандидатствайте през сайта ни: https://www.csoft.bg/job-offers/business-analyst-internship

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и в съответствие с приложимите нормативни актове. За да не ви губим времето, само одобрените кандидати ще бъдат повикани на интервю. Кандидатствайки, доброволно предоставяте своите лични данни и се съгласявате СиСофт ООД да ги обработва за целите на настоящия подбор. 

Чрез нашите стажантски програми, сме поели отговорността да изградим мост между академичните познания в сферата на финансите, банковото дело или високите технологии и ежедневните предизвикателства на реалния бизнес живот.  

Стажът, който провеждаме, е изцяло практически насочен. По време на него поетапно се придобиват знания и умения, свързани с работата на бизнес анализатора в софтуерна компания. Всеки етап започва с кратък теоретично-практически урок, след който се поставя задача, която следва да се изпълни в определен срок. 

Какво ни отличава и знаем, че е важно за вас? 

 • Стажът се провежда дистанционно, като се изисква присъствие в офиса ни единствено за теоретично-практическите уроци; 
 • Всеки стажант ще има персонален ментор, с дългогодишен опит като специалист в сферата, който ще му дава насоки за изпълнението на задачите и обратна връзка; 
 • Най-добре представилите се стажанти ще получат предложение за постоянна работа при нас. 

По време на стажа ще имате възможност да: 

 • Придобиете безценни професионални умения; 
 • Получите опит в реална среда; 
 • Обогатите своите технически познания и умения; 
 • Обмените добри практики с професионалисти в областта; 
 • Се докоснете до динамичната работна атмосфера в една от най-актуалните сфери в момента. 

Продължителност: 

Стажът ще бъде с продължителност 45 календарни дни. През този период е необходимо да отделяте не по-малко от 6 часа на ден, от понеделник до петък. Целта е да получавате бърза и адекватна помощ по задачите, да придобиете усет за работа в екип и да изградите реална преценка дали СиСофт е мястото за бъдещото ви професионално развитие. Това време не е строго нормирано и ще бъде съобразено с вашите лични ангажименти. 

*Програмата е съобразена с изискванията за задължителен стаж от университета. 

Кандидатствайте, ако: 

 • Имате познания в сферата на финансите, банковото дело или информационните технологии; 
 • Желаете да учите и да се развивате; 
 • Притежавате отлични комуникативни и аналитични умения; 
 • Владеете английски език добре; 
 • Умеете да мислите иновативно и да подхождате креативно при различни предизвикателства; 
 • Сте готови да започнете постоянна работа веднага след стажа. 

За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка. 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и в съответствие с приложимите нормативни актове. За да не ви губим времето, само одобрените кандидати ще бъдат повикани на интервю. Кандидатствайки, доброволно предоставяте своите лични данни и се съгласявате СиСофт ООД да ги обработва за целите на настоящия подбор.