Postbank – стажантска програма „Аз съм твоят дигитален посланик“

Ние сме, Пощенска банка, в която ценим високо и споделяме:
Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации.
Доказана СТАБИЛНОСТ, съчетана с ефективност, традиция и модерност.
Динамично РАЗВИТИЕ, свързано с нови предизвикателства и перспективи.
Изключителна ЕКИПНОСТ, изградена на взаимно доверие и подкрепа.
Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е четвърта
по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения
на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.
Присъедини се към екипа ни и бъди част от Дигиталните посланици на Пощенска банка!
Пощенска банка е точното място за ТЕБ!
За своите уникални и стратегически финансови центрове с дигитални зони самообслужване в
София и страната, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:

Дигитален посланик

Отговорности:

 • Участваш активно в процесите по информиране и представяне на различни дигитални
  бизнес възможности на клиентите на банката;
 • Популяризираш проактивно дигиталните канали, продукти и услуги на банката сред
  клиентите на финансовия център;
 • Насърчаваш използването на Дигиталните зони за самообслужване и Портфейл
 • Работиш в сътрудничество с колега от финансовия център при изпълнение на
  ежедневните работни задължения;
 • Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота и
  комуникация между клиенти, клон и Централно Управление;
 • Запознаваш се и научаваш повече за продуктите и услугите предлагани, чрез
  разнообразни дигитални канали за взаимодействие с клиентите ни;
 • Спазваш вътрешните правила, процедури и нормативни изисквания във вида,
  предоставени му от управител на клона.

Изисквания:
 Да си амбициозен и динамичен човек
 Да обичаш да работиш в екип
 Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция
 Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства
 Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа
Предимствата на нашата стажантска програма:
 Активна е през цялата година;
 Продължителността и е от 1 до 3 месеца;
 Провежда се във финансовите центрове на Пощенска банка в София и цялата страна


Предлагаме ти:
o Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера с акцент
върху дигиталните технологии
o Актуален поглед върху модерното и иновативно банкиране в сектора
o Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца
o Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на обучението, при атрактивни финансови условия
Ако желаеш да бъдеш част от бизнес трансформация на Пощенска банка и да участваш в създаването на по – добро дигитално бъдеще, изпрати автобиография и актуална снимка на:
jobs@postbank.bg

IT ( POSTABANK ) INTERNSHIP PROGRAM

We are POSTBANK, where we value highly and share:
Inspiring LEADERSHIP with a constant pursuit of innovation.
Proven STABILITY combined with efficiency, tradition and modernity.
Dynamic DEVELOPMENT related to new challenges and perspectives.
Exceptional TEAM, built on mutual trust and support.
We are a modern universal bank that offers innovative products and financial solutions to its customers with a 30-year successful presence among the leaders in the banking market in Bulgaria. The bank is essential factor in innovation, in shaping the country’s banking trends in recent years and award-winning for its innovation.

We open our doors for a career start to the young and talented people, who have a chance to grow in
the company and become tomorrow’s successful leaders.
Join our team and be part of the Future of the high-technology banking world!
Postbank is the right place for YOU!
Postbank gives you the opportunity to start your career in the field of IT, to acquire practical skills and
to receive advices from excellent professionals. Start you career journey with us apply and become part
of our unique internship program.
Our 6-month training program is aimed to prepare and develop students for a position in our IT Division.
Your Role and Responsibilities:
You can be a trainee in one of the below units:
 MULTICHANNEL APPLICATIONS
 BANK CARDS APPLICATIONS
 ERP & BI SYSTEMS APPLICATIONS
 PROJECT MANAGEMENT

Required Technical Expertise:
 Active student
 Fluency in English – both written and spoken
 Excellent skills in MS Office (Excel, Word, Power Point)
 Excellent Communication skills
 Willingness to learn and work in a team

 Good problems resolution capabilities
 Positive orientation and personal motivation
Preferred Technical Expertise:

o Software Development skills.
o Knowledge for new tendencies in digital world.
o Payment methods like – Wallets, Mobile banking, cards and etc.
o Application Life Cycle Management
o Cards payments flows knowledge
o Database knowledge in combining with some other expertise above.

We offer you:

 Extended training for acquiring practical skills in the banking sector with an emphasis
on digital technologies
 An up-to-date look at modern and innovative banking in the sector
 To receive a salary, even while studying for three months
 Option for career start and development in the bank, after the successful completion
of the training, under attractive financial conditions

If you want to be part of Postbank’s business transformation and to participate in creating a better
digital future, send us your CV and a recent photo to: jobs@postbank.bg

Postbank – СТАЖАНТ В СЕКЦИЯ ОПЕРИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ НА ДАННИ, УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Искаш да започнеш кариера в ИТ екипа на Пощенска банка, но не знаеш как?
Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?
Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб
позиция?
Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската
програма на Пощенска банка!

Защо точно Пощенска банка?
Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме
иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми
и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции,
през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри.

Предимствата на нашата стажантска програма:
 Активна е през цялата година;
 Продължителността и е от 3 до 6 месеца;
 Платена е;
 Провежда се в Централата на банката, Управление ИТ.
Какво можеш да очакваш от нас?
 Разширено обучение за придобиване на практически умения в ИТ и банковата сфера;
 Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация;
 Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти;
 Участие в интересните актуални проекти на Банката.

Какви са очакванията ни за теб?
o Да си студент 3 курс или в процес на завършване на висше образование в областта на
Информатиката/Информационни технологии;
o Да имаш отлични комуникативни умения;
o Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
o Да умееш да работиш в екип;
o Да имаш познания в програмирането, работа с бази данни, SQL;
o Владеенето на английски език е предимство.
Ако желаеш да бъдеш част от бизнес трансформация на Пощенска банка и да участваш в създаването на по – добро дигитално бъдеще, изпрати автобиография и актуална снимка на
jobs@postbank.bg.

Postbank – СТАЖАНТ ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ (БМБ)

Описание на позицията
Ние сме динамично развиваща се банка, която подкрепя идеите и мечтите на своите служители, клиенти и партньори във всеки етап от живота им. Ценим доверието, качеството и ефективността.
Споделяме добрия пример и нестандартните идеи. Уважаваме отговорното и справедливо отношение, личния принос и екипния дух. Работим с грижа за човека, обществото и природата и
създаваме нов финансов свят, който съчетава най-доброто от традиционното и дигиталното банкиране. Заедно намираме успешните индивидуални решения за твоето утре.


Пощенска банка има 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е четвърта по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и
финансови решения на своите клиенти.


Пощенска банка е точното място за ТЕБ!


В управление Банкиране на малък бизнес търсим да назначим мотивиран, отговорен и
амбициозен колега за длъжността: СТАЖАНТ ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ (БМБ)

Отговорности:

 • Участваш в процесите по търсене, проучване и анализ на потенциални клиенти с
  подкрепата на колега експерт БМБ;
 • Съвместно с колега от БМБ присъстваш при провеждането на срещи с текущи и
  потенциални клиенти;
 • Подпомагаш въвеждането, обработката и защита на кредитни предложения;
 • Работиш в сътрудничество с колега БМБ при изпълнение на ежедневните работни
  задължения;
 • Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота
  между клиенти, клон и Централно Управление;
 • Запознаваш се и научаваш повече за продуктите и услугите, предлагани в Сегмент
  БМБ;
 • Спазваш вътрешните правила, процедури и нормативни изисквания във вида,
  предоставени му от управител на Клона.

Изисквания:
 Да си амбициозен и динамичен човек
 Да обичаш да работиш в екип
 Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция
 Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства
 Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа

Предлагаме ти:
o Възможност да получиш знания от топ експертите на банката в областта на кредитирането
o Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца
o Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на
обучението, при атрактивни финансови условия
Ако си студент в процес на завършване и имаш желание да инвестираш в своята кариера, изпрати
автобиография и актуална снимка на jobs@postbnak.bg .

Стажантска програма – Postbank

Какво представлява Стажантската програмата?

• Стажантската програма на Пощенска банка представлява структурирано образователно-практическо занятие, което има за цел да предостави в синтезиран вид моделът на банковия бизнес в различните му аспекти;

• Продължителността на Стажантската програма е от 1 до 3 месеца, с опция да бъде продължена до 6месеца. Целта е да бъде максимално адаптирана към текущите ангажименти на студентите;

• Работно време – Работното време може да бъде фиксирано по желание на стажанта, съответно 4 часа, 6 часа и 8 часов работен ден, което също дава допълнителна гъвкавост и комбиниране на програмата с учебния процес;

• Стажантската програма има план за обучение, който гарантира получаване на конкретни базови познания и умения;

• Стажантската програма е платена съгласно фиксираната часова ставка;

• Стажантската програма предвижда всеки стажант да има Ментор, чиято функция е да навигира и подпомага стажанта в хода на програмата, както и да следи за изпълнение на поставените цели за придобиване на знания и умения от стажанта;

• При завършване на Стажантската програма, Банката издава сертификат/документ за завършен стаж, който следва да послужи пред съответните учебни заведения;

• Възможна е опция за договаряне на постоянна заетост на стажанта след завършване на стажа, при наличие на свободен щат на съответното бизнес звено;

Как се кандидатства?

• Кандидатстването се осъществява чрез изпращане на автобиография на имейл: jobs@postbank.bg

• Възможност за посочване на желана сфера и локация за провеждане на стажа

• Потенциални сфери за провеждане на стажа:

 Клонова мрежа – локации в цялата страна

 Централно управление – Банкиране на дребно, Корпоративно банкиране, Капиталови пазари, Информационни технологии, Кредитна Администрация, Правомерност, Управление на проблемни активи, Централни операции и други.

• Срокове за кандидатстване:

 31 май 2021

 15 юни 2021

 30 юни 2021