2006


 

2 – 5 април

 

 • Делово посещение на проф. д.ик.н. Анна Недялкова в провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия. Срещи с партньори по проекта от община Дуисбург, община Липщат и Университета Дуисбург/Есен.

 

6 април

 • Подготвителен семинар за участие на студенти от ВСУ във форум Кариери 2006 – Варна

 

10 оприл

 

 • Участие на ВСУ във форум Кариери 2006- Варна, Фестивелен и конгресен център

 

17 – 29 април

 

 • Практика на студенти от специалност “Публична администрация” в общинските администрации в гр. Дюрен и гр. Дуисбург, провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия.

 

 

8 – 20 май

 

 • Практика на студенти от специалностите “Икономика”, “Международни икономически отношения”, “Европеистика” и “Стопанско управление” в Спестовна каса, гр. Боркен, провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия

Сертификат за проведена практика в Спестовна каса, гр. Боркен

                                                           Публикация във вестник   “Боркенерцайтунг”, м. май 2006

 

 

 

 

“Запознах се с банковата система на Германия. Аз бях в отдела за кредитиране и участвах в процеса на работа. Беше ми много полезно и интересно да се запозная с реалните условия на работа в една кредитна институция. Тази практика затвърди убеждението ми, че желая да се развивам в областта на банковото дело, и откри възможности пред мен за нова практика в Германия още през 2007 г. “

 (Из интервюто с Бирсен Рейхан, студентка ІІІ курс,

специалност “Международни икономически отношения”)

май – август


 • Разработване от Учебната счетоводна къща на  нови учебни ръководства и представяне на интегриран управленски софтуер SAP на студентите от специалност “Счетоводство и контрол”

 

1 юни – 30 август

 

 • Практика на 20 студенти по спечелен от ВСУ проект по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС в  Берлин, Германия от специалностите: “Икономика”, “Международни икономически отношения”, “Психология”, “Психология и психопатология на развитието”, “Социални дейности”, “Мода”, “Европеистика” и “Митническо разследване и разузнаване”.

              Сертификат за проведена практика                   Част от участниците в практиката                       

                     в  Берлин

 

 

 

2-3 юни

 

 • Доклад на  проф. Хайнрих Нихавес в международния научен форум организиран от ВСУ „Черноризец храбър” на тема  “Академично партньорство за развитие на човешките ресурси – специфика, опит и възможности на университетите от Югоизточна Европа и България”

 

 

юни –септември

 

 • Практика на студенти от специалност “Международни отношения” в TUI България ООД.

 

юни и ноември

 

 • Сесии за получаване на университетски сертификати за равнище на владеене на чужд език и връчване на европейско езиково портфолио. Курс за подготовка за получаване на международен сертификат “Русский экзамен – туризм”, Център за езиково обучение и сертификация

 

 

22 август

 

 • Работна среща на  браншово настоятелство “Мениджмънт на туризма”

 

2 октомври

 

 • Удостояване на студентката Татяна Трайкова, първи курс, специалност “Международни икономически отношения”, със стипендия от лично дарение на Милен Полименов – управител на Финансово-консултантска компания Бенч Марк  Груп – клон Варна

3 октомври

 

 • Работна среща на браншовите  настоятелства с партньори по проекта от Германия. Обсъждане на програма за практика на студенти през 2007 г.

Работна среща на  Браншовото настоятелство “Публична администрация и Социални дейности”

 

 • Участие на партньори по проекта в международен научно-практичен семинар във ВСУ:

– доклад на проф. Хайнрих Нихавес на тема “Обществените поръчки и промените в законодателството на ЕС и ФРГ”

– доклад на г-н Карл Янсен  на тема “Европейски общински мениджмънт”

 

9 – 22 октомври

 

 • Участие на ВСУ в Дните на България в Липщат, Германия с художествена изложба на студенти и преподаватели, концерти на фолклорен  ансамбъл “Академика” и модно ревю на студенти от специалност „Мода”.

 

 

Посланик Меглена Плугчиева (в ляво) разглежда художествената изложба на ВСУ в град Липщат, Германия

 

Модно ревю в магазин “Клайн” в Липщат

 Танцови  изпълнения на формация “Арт  Денс” и ансамбъл “Академика”

на площада в Липщат

 

октомври 2006 – октомври 2007 г.

 

 • Практика на студенти от специалност “Международни икономически отношения” във Финансово-консултантска компания Бенч Марк Груп  – Варна.

 

 

 

1 ноември

 

 • Удостояване на проф. Хайнрих Нихавес със званието Доктор хонорис кауза на ВСУ “Черноризец Храбър”

 • Удостояване на Мария Димитрова, студентка пети курс, специалност “Икономика”, със стипендия от лично дарение на проф. Хайнрих Нихавес

24 ноември

 

 • Заседание на УНС на УНК “Стопански, социални и правни науки” – отчет за работата на Браншовите настоятелства през 2006 г. и набелязване на мерки за подобряване на  дейността през 2007 г.

 

 

 

ноември

 

 • Спечелен от ВСУ проект по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС за практика на 20 студенти в  Елзас, Франция  през 2007 г.

 

декември

 

 • Подписан Договор за социално партньорство от ВСУ и  фирмите Бенч Марк Груп, Фреш Ап Козметикс и Стройком 1 ООД -Варна

  

декември 2006

 

 • Цикъл лекции на партньори по проекта от Министерството на финансите по проблемите  на данъчното облагане през  2007 г., за студентите от специалност “Счетоводство и контрол”

 

2006 г.

 

2 – 5 април

 

 • Делово посещение на проф. д.ик.н. Анна Недялкова в провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия. Срещи с партньори по проекта от община Дуисбург, община Липщат и Университета Дуисбург/Есен.

 

6 април

 • Подготвителен семинар за участие на студенти от ВСУ във форум Кариери 2006 – Варна

 

10 оприл

 

 • Участие на ВСУ във форум Кариери 2006- Варна, Фестивелен и конгресен център

 

17 – 29 април

 

 • Практика на студенти от специалност “Публична администрация” в общинските администрации в гр. Дюрен и гр. Дуисбург, провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия.

 

 

8 – 20 май

 

 • Практика на студенти от специалностите “Икономика”, “Международни икономически отношения”, “Европеистика” и “Стопанско управление” в Спестовна каса, гр. Боркен, провинция Северен Рейн – Вестфалия, Германия

 

 

Сертификат за проведена практика в Спестовна каса, гр. Боркен

 

 

 

 

                                                                                            Публикация във вестник   “Боркенерцайтунг”, м. май 2006

 

 

 

 

“Запознах се с банковата система на Германия. Аз бях в отдела за кредитиране и участвах в процеса на работа. Беше ми много полезно и интересно да се запозная с реалните условия на работа в една кредитна институция. Тази практика затвърди убеждението ми, че желая да се развивам в областта на банковото дело, и откри възможности пред мен за нова практика в Германия още през 2007 г. “

 

 (Из интервюто с Бирсен Рейхан, студентка ІІІ курс,

специалност “Международни икономически отношения”)

май – август

 

 • Разработване от Учебната счетоводна къща на  нови учебни ръководства и представяне на интегриран управленски софтуер SAP на студентите от специалност “Счетоводство и контрол”

 

1 юни – 30 август

 

 • Практика на 20 студенти по спечелен от ВСУ проект по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС в  Берлин, Германия от специалностите: “Икономика”, “Международни икономически отношения”, “Психология”, “Психология и психопатология на развитието”, “Социални дейности”, “Мода”, “Европеистика” и “Митническо разследване и разузнаване”.

 

 

 

               

 

Сертификат за проведена практика                   Част от участниците в практиката                       

                     в  Берлин

 

 

 

2-3 юни

 

 • Доклад на  проф. Хайнрих Нихавес в международния научен форум организиран от ВСУ „Черноризец храбър” на тема  “Академично партньорство за развитие на човешките ресурси – специфика, опит и възможности на университетите от Югоизточна Европа и България”

 

 

юни –септември

 

 • Практика на студенти от специалност “Международни отношения” в TUI България ООД.

 

юни и ноември

 

 • Сесии за получаване на университетски сертификати за равнище на владеене на чужд език и връчване на европейско езиково портфолио. Курс за подготовка за получаване на международен сертификат “Русский экзамен – туризм”, Център за езиково обучение и сертификация

 

 

22 август

 

 • Работна среща на  браншово настоятелство “Мениджмънт на туризма”

 

2 октомври

 

 • Удостояване на студентката Татяна Трайкова, първи курс, специалност “Международни икономически отношения”, със стипендия от лично дарение на Милен Полименов – управител на Финансово-консултантска компания Бенч Марк  Груп – клон Варна

 

 

 

 

3 октомври

 

 • Работна среща на браншовите  настоятелства с партньори по проекта от Германия. Обсъждане на програма за практика на студенти през 2007 г.

 

 

Работна среща на  Браншовото настоятелство

 “Публична администрация и Социални дейности”

 

 • Участие на партньори по проекта в международен научно-практичен семинар във ВСУ:

– доклад на проф. Хайнрих Нихавес на тема “Обществените поръчки и промените в законодателството на ЕС и ФРГ”

– доклад на г-н Карл Янсен  на тема “Европейски общински мениджмънт”

 

9 – 22 октомври

 

 • Участие на ВСУ в Дните на България в Липщат, Германия с художествена изложба на студенти и преподаватели, концерти на фолклорен  ансамбъл “Академика” и модно ревю на студенти от специалност „Мода”.

 

 

 

 

Посланик Меглена Плугчиева (в ляво) разглежда художествената изложба на ВСУ в град Липщат, Германия

 

 

 

Модно ревю в магазин “Клайн” в Липщат

 

 

 

 

Танцови  изпълнения на формация “Арт  Денс” и ансамбъл “Академика”

на площада в Липщат

 

октомври 2006 – октомври 2007 г.

 

 • Практика на студенти от специалност “Международни икономически отношения” във Финансово-консултантска компания Бенч Марк Груп  – Варна.

 

 

 

1 ноември

 

 • Удостояване на проф. Хайнрих Нихавес със званието Доктор хонорис кауза на ВСУ “Черноризец Храбър”

 

 

 

 • Удостояване на Мария Димитрова, студентка пети курс, специалност “Икономика”, със стипендия от лично дарение на проф. Хайнрих Нихавес

 

24 ноември

 

 • Заседание на УНС на УНК “Стопански, социални и правни науки” – отчет за работата на Браншовите настоятелства през 2006 г. и набелязване на мерки за подобряване на  дейността през 2007 г.

 

 

 

ноември

 

 • Спечелен от ВСУ проект по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС за практика на 20 студенти в  Елзас, Франция  през 2007 г.

 

декември

 

 • Подписан Договор за социално партньорство от ВСУ и  фирмите Бенч Марк Груп, Фреш Ап Козметикс и Стройком 1 ООД -Варна

  

декември 2006

 

 • Цикъл лекции на партньори по проекта от Министерството на финансите по проблемите  на данъчното облагане през  2007 г., за студентите от специалност “Счетоводство и контрол”