2007

2007

 

16 април

 

 • Участие на ВСУ във форум Кариери 2007 – Варна, Фестивален и конгресен център

 

 

16 април – 30 май

23 студенти провеждат практиката във фирми и институции в провинция Северен Рейн Вестфалия и провинция Саксония, Германия.

 

 • Практика във Вестдойче ландесбанк, Дюселдорф

 

   

Мария Димитрова,

бакалавър спец. Икономика,

студентка в междууниверситетска магистърска  програма

“Международни финанси”

 

 

“Убедена съм, че тази практика допринесе за повишаване на професионалната и езиковата ми подготовка. Интересни за мен бяха и срещите със студенти-практиканти в банката от Китай, Индия, Франция, САЩ, Германия и др.

 

 

Искам да благодаря на проф. д.ик.н. Анна Недялкова за предоставената ми възможност за трети път да проведа практика в Германия, по време на която се чувствах като истински европейски гражданин.”

 

 

 

8 – 19 май

 • Практика на студенти в Спестовна каса, град Ойзкирхен

 

 

 

Мирослава Станчева,

ІV курс, спец. Международни икономически    отношения

 

“Запознах се с маркетинговата и кредитна дейност на банката, която беше доста впечатляваща. Културната програма включваше екскурзия до Кьолн и Маастрихт (Холандия). Бях поканена и в Ротари клуб, където се запознах с дейността на клуба по обмен на студенти от целия свят.”

 

21 юни

 • Работна среща на ректорското ръководство с партньори по проекта

 

 

 

24 септември – 2 октомври

 • Гостуване на Дебора Кнюпел и Анна Майнерт – ученички от 12 клас на общинската гимназия в град Вермелскирхен, Германия.

«По време на гостуването си във ВСУ се запознахме с възможностите за обучение по икономика в университета, проведохме срещи с доц. Снежка Овчарова и доц. Лоретта Парашкевова, на които дискутирахме актуални проблеми на икономическото развитие на България. В свободното си време, придружени от представители на Студентския съвет на ВСУ, се запознахме със забележителностите на Варна и региона.»

 

1 октомври

Удостояване на студентката Силвия Огнянова Маринова, втори курс, специалност Счетоводство и контрол със стипендия на БенчМарк Финанс АД – Варна

Г-н Милен Полименов – изпълнителен директор на БенчМарк Финанс АД връчва удостоверението на студентката

 

 

8 – 19 октомври

 

 • Практика на студенти от спец. Международни икономически отношения и Международни отношения в Община Хам, Германия

 

 

 

 

Яница Баткаджова,

ІV курс, спец. Международни икономически отношения

 

“Надявам се през 2008 г. отново да проведа практика в Германия, но бих желала периодът да бъде повече от две седмици. Така резултатите за нас ще бъдат още по-добри.”

 

 

 

 • Практика на студенти от спец. Международни отношения в Община Шверте и Община Дюрен, Германия

 

 

 

 

Яница Янкова

ІV курс, спец. Международни отношения

 

 

“Участвах в подготовката на културните прояви, които се организираха от фондация Рормайстерай. Участвах в официални срещи в Ротари клуб и Lions club. Искрено благодаря на семейство Нихавес, което координира практиката ни и целия престой в Германия. ”


Провеждането на практиката на Петина Жекова и Яница Янкова  бе отразено в информационния бюлетин на Община Шверте и във вестник “Рурски новини”, където те са наречени “посланици от България”

 

 

 

 • Практика на студенти от спец. Международни отношения, Политология и Икономика в Община Дюрен, Германия

 

 

 

 

Антон Стоянов

ІІ курс, спец. Икономика

 

 

“Взех участие в заседание на Общинския съвет и се запознах с плановете за развитие на общината и региона.

 

Домакините ни се погрижиха за организирането на интересна културна програма в Дюрен, Кьолн и Аахен. Радостно е, че студенти от нашия университет имат възможност да участват в такива програми и благодарение на тях се обогатяват като личности, разширяват своите умения и езикови знания.”

 

 

 

 • Практика на студенти от спец. Стопанско управление и  Международни икономически отношения в Кметство Кройцау, Германия

 

    

Мартин Михайлов,

ІІІ курс, спец. Стопанско управление

 

 

“Типично за немската организация всичко свързано с битовите въпроси беше планирано и осъществено по перфектен начин. Бяхме приети радушно от приемни семейства, членове на Lions club, които се грижеха за всичко свързано с престоя ни в Германия.”

 

 • Практика на студенти от спец. Публична администрация, Стопанско управление, Психология, магистърска програма  Териториална администрация в Община Гелзенкирхен, Германия

 

     

Анна Христофорова

ІІІ курс, спец. Психология

 

 

“Бях приета и интегрирана в работен  екип на социално-психиатричната служба на град Гелзенкирхен и участвах активно в обсъждането на конкретни случаи. Получих сертификат за стажа си, както и покана за повторна практика.

 

Благодаря на проф. д.ик.н. Анна Недялкова за това, че за втори път имах шанс да проведа практика в Германия. Благодаря на ВСУ за доверието. Продължавайте да насърчавате студентите!”

 

 

     

г-н Ларс Мартин Кливе,

заместник-кмет на град Гелзенкирхен, Германия

 

 

 

В писмо до проф. д.ик.н. Анна Недялкова, г-н Кливе пише:

 

«Вашите практиканти са чест за Вашата страна и университета Ви. С удоволствие оставам на разположение за бъдещо сътрудничество. Смятам, че моят опит би могъл да бъде полезен.»

 

 

 

 

 

 

 

Орлин Данеков,

студент в магистърска програма  Териториална администрация

 

 

«За първи път провеждам практика в Германия. Мисля, че периодът от 2 седмици би могъл да бъде по-дълъг, за да могат практикантите да получат по-полезни практически и езикови знания и умения.

 

Бих искал да изкажа моите благодарности към семейството на проф. Хайнрих Нихавес и на Ларс Мартин Кливе за пълноценния престой в Германия»

 

 

 

 

 • Практика на студенти от спец. Стопанско управление в Дюселдорф, Германия

 

    

Йорданка Христофорова

III курс, спец. Стопанско управление

 

 “Практиката ми в банката за насърчаване на провинция Северен Рейн Вестфалия – NRW BANK, беше изключително полезна за мен. Радвам се, че взех учатие в среща на представители на банката с членове на Сдружението на предприемачите в Дюселдорф и региона. Запознах се с възможностите за стимулиране на малките и средни предприятия от провинцията.

 

Получих сертификат за проведения стаж и покана да проведа практика отново в банката”

 

 

Сертификат за проведена практика в Банката за насърчаване нав провинция Северен Рейн Вестфалия, Германия

 

 

7 ноември

 

   

Откриване на офис на

БенчМарк Груп във

 Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.

 

 

„Стажантските програми на БенчМарк Груп във ВСУ са в услуга на студентите. Когато завършат образованието си, някои от тях ще потърсят работа при нас. Ние просто изпреварваме процеса и им предлагаме дълбокото гмуркане сега”, коментира Милен Полименов, изпълнителен директор на БенчМарк във Варна.

 

 

2 – 10 декември

 

 • Практика на студенти от специалност Журналистика в телевизия MDR в град Лайпциг, Германия.

 

 

 

Мая Ангелова и

 Антония Николова,

III курс, спец. Журналистика

 

“Практиката ни се организира от пресклуба на Лайпциг, който се явява форум за икономика и журналистика в региона на Средна Германия. В програмата бяха включени срещи с  известни медийни експерти, интересни практически занятия в телевизия MDR, в най-големия ежедневник в Лайпциг «Лайпциг фолксцайтунг», лекции в университата Лайпциг и културна програма. Благодарим за невероятната възможност, която ВСУ ни даде да проведем тази изключително интересна и полезна практика»

 

Проведени информационни дни на фирми във ВСУ през 2007 г.:

 

  • SG ExpressBank
  • Туристическа камара – Варна
  • Хотел Кемпински Гранд Ермитаж Златни пясъци
  • ING пенсионно осигуряване
  • БенчМарк финанс
  • Дейтрон ООД
  • Компания Storm Nestle Discussion Forum

 

Консултиране на над 150 студенти за подготовка на документи за кандидатстване за работа, явяване на интервю и др.

 

Участие на  студенти от ВСУ в Национално проучване на професионалната ориентация и мотивация на студентите в България.

 

Администриране на проект “Обучение на две скорости”

 

 

Организиране на стаж на 20 магистранти от ВСУ в европейски институции в Брюксел, Белгия

Магистранти от ВСУ в Постоянното представителство на Република  България в Брюксел

 

  Мая Николова Междууниверситетски магистърски програми на ВСУСпециалност “Управление на международни бизнес проекти”

 

“Стажът в Брюксел, ми позволи да натрупам познания в сфера, която беше недостъпна за мен до този момент. Срещите в европейските институции ще улеснят интегрирането ни като  млади хора в екипи по международни проекти, насърчава нашата инициативност, дава ни увереност за реализация в едно иновативно общество.

 

Ако до сега се чувствах неуверена, то след стажа съм убедена , че мога да работя в тази област. Работата по международни проекти за мен е голямо предизвикателство, което  ме мотивира да работя много и да давам всичко от себе си.”

 

  Росица МановаМеждууниверситетски магистърски програми на ВСУСпециалност “Международни финанси”

 

“За втори път бях на стаж, организиран от ВСУ за междууниверситетски  магистърски програми. Тази практика позволява на студентите да посетят и вземат участие в провеждането на срещи на високо равнище и да преживеят няколко дни в средата на служителите от европейските институции. Изключително полезни са тези стажове  от гледна точка на възможността за диалог, защото студентите винаги имат въпроси, а и така разговора се насочва към интересни за нас теми.

 

За мен лично дните в Брюксел ми дадаха самочувствие и увереност, стажът беше за мен малък трамплин към решаването на ежедневните проблеми в работата и живота.”

 

24 септември 2 октомври

 

По покана на ВСУ гостуваха Дебора и Анна – ученички от 12 клас на общинската гимназия в град Вермелскирхен, Германия. По време на гостуването си те се запознаха с възможностите за обучение по икономика в университета. Ученичките проведоха срещи с доц. Снежка Овчарова и доц. Лоретта Парашкевова и дискутираха актуални проблеми на икономическото развитие на България. В свободното си време Анна и Дебора, придружени от представители на Студентския съвет на ВСУ, се запознаха със забележителностите на Варна и региона

 

7 ноември

 

Откриване офис в централното фоайе на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” на БенчМарк Финанс АД, Варна  за запознаване на  студентите с платформите за търговия на капиталовите пазари и с най-актуалните към момента инвестиционни продукти.