2009

2009  

 

                              

 

5 – 6 януари

Участие на представители на ректорското ръководство в работна среща с ръководството на Грид Интернешънъл, Германия

 

 

16 март

Първи въвеждащ Грид семинар за лидери

 

 

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова

 открива семинара

Дискусия по време на семинара

 

 

 

17 март

 

Работна среща на ректорското ръководство и ръководството на Грид Интернешънъл, Германия

 

22 май

 

Учредяване на Институт Грид – ВСУ в рамките на Международната академия за лидери във ВСУ

 

23 март

 

Участие на ВСУ във форум Кариери  2009 – Варна, Фестивален и конгресен център

 

1 юли – 30 септември

 

Тримесечна практика на студенти по програма “Еразъм” във фирми и институции в провинция Северен-Рейн Вестфалия, Германия

 

 

 

 

Теодор Тенев, бакалавър,

специалност „Международни отношения”,

III курс

 

За втори път провеждам практика в Германия. Имах възможността да работя в една от най-добрите международни фирми – „Kärcher” GmbH, за производство на почистващи машини, химикали и военна техника. Работих в международен екип, който включваше колеги от Германия, Мексико, САЩ, Португалия, Узбекистан, Китай, Русия, Украйна и Грузия. Официалните езици, които се използваха във фирмата, бяха немски, английски и руски.

Работната среда и условията бяха на високо ниво. По време на практиката се запознах с маркетинговата стратегия на фирмата и участвах активно във всички международни проекти на отдел „Internationаl Sales”.

 

Придобих нови знания и умения в областта на маркетинга и езиковата си подготовка. Възползвах се от невероятната възможност да се докосна до тази световноизвестна фирма и да получа необходимия практически опит за бъдещата си реализация в глобализиращия се свят. 

 

Отправям моите най-искрени благодарности към ректора на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, Кариерния център и професор Хайнрих Нихавес.

 

Студентът Теодор Тенев на автоизложение в Щутгарт

Студентът Теодор Тенев в офиса на фирма”Керхер”

 

 

 

Галина Стефанова, бакалавър,

специалност „Мениджмънт в международния бизнес”,

IV курс

 

През лятото на 2009 г. проведох тримесечна “Еразъм” практика във фирма “Johnson Controls” GmbH, Буршайд, Германия.

Престоят ми бе оползотворен на принципа learning by doing, съотнесен с принципите и тенденциите на международната бизнес среда. От фирмата бях командирована в нейните офиси в Швеция и Словакия, където ми бяха възложени отговорни задачи за изпълнение. Корпоративното знание на “Johnson Controls” GmbH бе неизчерпаем извор, от който усвоих уникален опит.

Всичко онова, което правят немските ни партньори за нас, е неоценимо. Мечтите могат да се реализират, ако се бориш за тях упорито. Щастието идва тогава, когато се срещнат добрата подготовка с шанса. На всички студенти пожелавам да успеят!

С уважение се обръщам към ректора проф. д.ик.н. Анна Недялкова да благодаря за предоставената ми възможност. Благодарна съм за безценната подкрепа на семейство Хайнрих и Анне Нихавес.

 

Студентите от ВСУ на разходка

със сем. Нихавес в гр. Мюнстер

 

 

Ивелина Калева, бакалавър,

специалност „Стопанско управление” –

“Мениджмънт на туризма”, V курс

 

 

Благодарение на ВСУ имах щастливата възможност да проведа лятна тримесечна практика в световноизвестната туристическа фирма TUI Leisure Travel GmbH, Германия.

По време на стажа си в ТУИ участвах в целия работен процес. Възложени ми бяха обслужването и консултацията на потенциалните клиенти на агенцията. Участвах и в обработката и изготвянето на индивидуални туристически оферти, пътувания и застраховки. Научих се как може лесно да се спечели и задържи един бъдещ клиент и да му се продаде най-добрият продукт. 

Знанията и опитът, които придобих, са незаменими за моето бъдещо професионално развитие. Съветвам и други студенти, които владеят немски език, да се възползват от тази възможност, защото практиката в чужбина е плюс за тяхната професионална реализация.

Изказвам искрените си благодарности към целия колектив на Кариерния център на ВСУ, който ми помогна с подготовката за заминаването и за пребиваването ми в Германия.

 

Студентката Ивелина Калева  с колегите си от ТУИ, гр. Вермелскирхен Студентката Ивелина Калева с управителите на  туристическо бюро ТУИ, гр. Вермелскирхен
       
 

Антон Стоянов, бакалавър,

специалност „Икономика”, IV курс

 

 

Проведената практика от 1 юли до 30 септември 2009 г. в Индустриално-търговската камара в Кьолн е втора за мен в Германия. Тъй като ми предстои да се дипломирам, смятам че събраният опит в голяма степен спомогна да се ориентирам професионално, да се науча да работя в интернационална среда и да подобря езиковите си компетенции.

Всички колеги в камарата са големи професионалисти и бяха много отзивчиви при работата с мен. Благодарение на тях научих много. Работих в отделите „Право и данъци”, „Инвестиции”, „Икономика”, „Околна среда и иновации”, взех участие в много срещи с членове на камарата. Благодаря на проф. д.ик.н. Анна Недялкова и на Кариерния център на ВСУ „Черноризец Храбър” за предоставената възможност.

Студентите, провели “Еразъм” практика в Германия, получиха сертификати от своите работодатели

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Маркова, бакалавър,

специалност „Международни отношения”, III курс

 

 

 

 

“По време на тримесечната ми практика във фирма “Щайнтекс” в град Вермелскирхен имах възможността да подобря езиковите си умения, да се запозная с работната среда в международна фирма и да създам нови контакти и приятелства.

 

Благодарение на г-н Нихавес – управител на Европейската академия за банково дело, икономика и управление, ми беше предоставена възможност да участвам и в дейността на отдел “Градски маркетинг” на община Вермелскирхен.

 

Практиката ми допринесе  за повишаване на моята квалификация, както и за личностното ми развитие, за което благодаря на Кариерния център и на проф. д.ик.н. Анна Недялкова – ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”.

 

 

 

 

25 юли

 

Втори въвеждащ Грид семинар за лидери

Кристиане Тийле – лектор от Грид Интернешънъл, Германия

Участници в семинара

 

26 юли

 

Работна среща на ръководството на Институт Грид – ВСУ с ръководството на Грид Интернешънъл, Германия

 

4 – 8 октомври

 

Първи Грид семинар за лидери

Проф. д-р Павел Павлов открива семинара

Работен екип от семинара

 

 

5 октомври

Работна среща на проф. д.ик.н. А. Недялкова и проф. д.х.к. Х. Нихавес

 

8 октомври

Церемония за връчване на сертификатите на участниците в първия Грид семинар по лидерство

 

Проф. Недялкова и проф. Нихавес връчват сертификатите на участниците

 

9 октомври

 

Публична лекция на проф. д.х.к. Хайнрих Нихавес на тема „Структура на общинското управление във Федерална Република Германия”

Проф. Нихавес по време на лекцията

Студенти от Стопанския факултет

 

9 октомври

Удостояване на проф. д.х.к. Хайнрих Нихавес с титлата „Сенатор на ВСУ”

Проф. Анна Недялкова удостоява проф. Хайнрих Нихавес с титлата „Сенатор на ВСУ”

Проф. Анна Недялкова, проф. Хайнрих Нихавес и съпругата му със студенти от ВСУ

10 – 20 октомври

 

Десетдневна образователно-културна практика във ВСУ на абитуриентките Каролин и Изабел от общинската гимназия в гр. Вермелскирхен, Германия

Каролин и Изабел на среща със Студентския съвет

На разходка в университета

 

Особено сме щастливи от гостуването си във Варна и ВСУ „Черноризец Храбър”.Университетът е разположен на прекрасно място, изгледът към морето беше чудесен! Особено удоволствие за нас беше участието ни в часовете по моден дизайн.Научихме много за Вашата прекрасна страна, история и култура. Благодарим Ви за гостоприемството и от името на нашите родители.

 

26 ноември

Работна среща на ректорското ръководство с председателя на управителния съвет на Е.ОН България Гюнтер Шуберт

 

16 – 17 декември

Работна среща на ректорското ръководство с ръководството на Грид Интернешънъл, Германия