Клуб на възпитаника

Практическата реализация на възпитаниците е най-силното мерило за успеха на един университет. Ето защо поддържането на обратна връзка с възпитаниците за успехите и проблемите им в кариерното им развитие е особено важно за формирането на единно общество на завършилите ВСУ и за възпитаване на чувство за непрекъсната принадлежност към университета.

Каним Ви да се регистрирате в Клуба на възпитаника на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Регистрацията и членството са  безплатни.

Чуждестранният опит показва, че изграждането и поддържането на алумни мрежи е една нелека дейност. Нека заедно създадем традициите за срещи между бивши колеги, които обменят идеи и мнения, споделят какви са потребностите на бизнеса от кадри и умения, осъществяват връзки с преподавателите и участват в прояви на университета.

На e-mail club@vfu.bg можете да ни разкажете какво се случи с Вас, след като завършихте университета, да ни пишете, когато променяте работното си място, координатите за връзка с Вас или да споделите Вашите постижения.

Ако във Вашата фирма или институция има свободни работни и стажантски позиции, свържете се с Кариерния център и ще получите помощ при подбора на персонал.

Председател на Клуба на възпитаника – Евгени Орманлиев, експерт в община Варна

Секретар – Радост Георгиева – сътрудник в Кариерния център