Дейности

Основната задача на Клуба е проследяване реализацията и кариерното развитие на възпитаниците на ВСУ и това се осъществява чрез:

  • Съвместна работа с изградения Кариерен център
  • Изпращане по e-mail на анкетна карта за възпитаниците
  • Изпращане по e-mail анкетна карта за работодатели, чрез която да дадат своята преценка за нашите възпитаници, които работят или са работили при тях, както и предложения за нов тип специалисти, необходими за практиката.
  • Изграждане на база данни на клуба на страницата на Кариерния център.
  • Информиране на членовете на Клуба за възможности за продължаване на обучението в специализации, магистърски програми и докторски степени с оглед  повишаване на професионалната им компетентност и по-успешната им професионална реализация и кариерно развитие. 
  • Информиране за проявите във ВСУ