За Клуба

Клубът на възпитаника на ВСУ е създаден през май 1998 г. и дейността му е възобновена през май 2004 г. с цел осъществяване на един от приоритетите в стратегията за развитието на ВСУ “Черноризец Храбър”– поддържането на контакти с възпитаниците и следене на тяхната професионална реализация.

Целта на Клуба е да осъществи постоянна жива и виртуална връзка на университета с възпитаниците на ВСУ за получаване на информация, която ще бъде полезна при подготовката на материали за акредитация и актуализирането на учебните програми. Споделяйки своите очаквания за развитието на университета чрез препоръки и оценки, възпитаниците ще подпомогнат реализирането на едно непрекъснато партньорство между академичното ръководство и младите специалисти.

В Клуба членуват възпитаници от випуск 1996 г. до 2013 г., като към момента в компютърната база данни те са над 1 500. 

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА И СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА КЛУБА НА ВЪЗПИТАНИКА