Цели на Клуба

Клубът има за цел:

  • Проследяване реализацията на възпитаниците на ВСУ като показател за оценка на качеството на учебния процес.
  • Реализиране на възможностите за професионално развитие, предлагани чрез системата “Обучение за цял живот”.
  • Иницииране на дейности, целящи разширяване авторитета и влиянието на ВСУ.
  • Установяване на регулярни контакти с възпитаниците на Варненския свободен университет основно чрез уеб страницата на ВСУ и на клуба.