Мотивационно писмо

Как да напишете мотивационно писмо?

Mотивационното писмо е допълнителна възможност да се представите добре пред работодателя, а за потенциалният Ви работодател то е информация, върху която той ще прави първоначалното “пресяване” на кандидатите за работното място. Често мотивационното писмо е решаващо при избора на кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю.

Мотивационното Ви писмо трябва да изглежда добре като оформление и като съдържание, трябва да се пише за конкретен работодател и за конкретната позиция (работно място, длъжност) и да покаже на работодателя, че притежавате точно тези умения и качества, които се изискват за позицията, за която кандидатствате.

Мотивационното писмо е добра възможност за Вас да уточните или дори компенсирате някои слаби страни в автобиографията си. Например, ако притежавате някои умения, които сте придобили в резултат на практическия опит, а не след завършена квалификация (т.е. нямате диплома за квалификация), в мотивационното писмо можете да посочите това.

Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте мотивационното писмо:

 • Да покажете на работодателя, че имате предимства пред другите кандидати за работа;
 • До посочите конкретните примери за Вашите умения и опит – как точно сте ги прилагали на предишната си работа;
 • Да посочите с какво точно можете да допринесете за успешната си работа на длъжността, за което кандидатствате (работодателят повече се интересува с какво Вашите умения ще допринесат за успеха на цялата фирма, отколкото самият факт, че можете да вършите добре някои неща);
 • Да уточните или допълните информация от автобиографията;
 • Да посочите добри мотиви, поради които кандидатствате точно за тази работа;
 • Да направите добро впечатление пред работодателя, за да получите покана за интервю.

Лошо впечатление прави мотивационното писмо, което:

1. Дълго (повече от 1-1,5 страници);

2. Ксерокопие на “стандартното” Ви МП;

3. Написано на ръка;

4. Няма посочена длъжността, за която кандидатствате (и референтен номер, ако се изисква);

5. Съдържа неточни или лъжливи данни;

6. Описва физическите Ви данни, ако те не се изискват от длъжността (например, ако искате да работите като фотомодел).

7. Има обидни квалификации на предишните Ви работодатели.

8. Има правописни грешки.

Мотивационното писмо трябва да съдържа:

1. Лични данни: трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка. Не посочвайте електронният си адрес от вида bratched@abv.bg, а ползвайте нещо по-официално – Ivan_Petrov@abv.bg.

2. Длъжността, за която кандидатствате и откъде сте разбрали за свободното работно място (обява във вестник, интернет и т.н.);

3.Личните Ви мотиви и интереси да кандидатствате за работа в точно тази фирма и точно за това работно място;

4. Информация за това, дали отговаряте на изискванията за работното място – образование, опит, стаж, умения и др.;

5. Имате ли опит в работа, подобна на тази, за която кандидатствате;

6. Имате ли познания за фирмата и отрасъла в която е дейността й;

7. Какво ще спечели (не само финансово) фирмата, ако ще Ви наеме на работа;

8. Имате ли амбиции да се развивате като професионалист.

Как да напишете мотивационно писмо?

Някои правила:

Когато съставяте мотивационното писмо, подхождайте към него като към един вид “рекламно писмо”. Помислете, колко от рекламите в пощенската Ви кутия наистина привличат Вашият интерес? И колко от тях четете? Привличането на вниманието и интереса на работодателя е основната Ви “маркетингова цел”.

Ползвайте изразите и терминологията, които са ползвани в обявата за работното място – по този начин ще привлечете внимание. Посочете своите постижения на предишната работа и посочете с какво Вашите умения ще допринесат до успеха на цялата фирма – ще предизвикате интерес. Посочете мотивите си да кандидатстване точно за тази длъжност – ще покажете, че сте сигурен и разсъдлив човек. Покажете готовността да предоставяте допълнителна информация, ако ще Ви я поискат – ще подбудите към лична среща.

Наблегнете върху силните си страни. Представете нещата от гледната точка на работодателя и описвайте своят опит според изискванията за длъжността. Например, имате стаж като продавач-консултант в отдел “Компютърна техника” в голям супермаркет. Следователно, имате опит в преките продажби, познания в областта на компютърната техника, опит за работа в голяма фирма, можете да разрешавате конфликти, имате познания за работа с първичната счетоводна документация и т.н.

Преди да изпратите мотивационното писмо:

 • Прегледайте го за грешки;
 • Помолете някой да го прочете, за да сте сигурни, че аргументацията Ви е добра, а стилът – четлив;
 • Проверете, вярно ли посочвате името и адреса на получателя;
 • Проверете Вашите адреси и телефони, които сте посочили за връзка
 • Оставете си едно копие – може би ще Ви потрябва по-късно, когато се подготвяте за интервю.

Пример за мотивационно писмо