Aнкета за Възпитаници

Уважаеми възпитаници на ВСУ,

Варненският свободен университет винаги е бил ориентиран към студентите и тяхната професионална пригодност. Затова Вашите идеи и препоръки са важни за по-нататъшното повишаване на професионалната подготовка и успешната практическа реализация на възпитаниците на университета.

Традиция на ВСУ е да поддържа връзка с възпитаниците си. Моля, попълнете следната анкета с цел актуализиране на базата данни на Клуба на възпитаника на ВСУ.

 

АНКЕТНА КАРТА

[SURVEYS 6]