Консултант, поддръжка информационни технологии с немски и английски език

С над 1000 ИТ специалисти в седем държави се разработват и насърчават нови бизнес модели в рамките на Würth Group. За тази цел се дигитализират бизнес процесите и се разчита на отлично партньорство в иновациите. Непрекъснато се инвестира в служителите (обучение и повишаване на квалификацията), модерни системи и инфраструктура.

Какво те очаква:

– Ще бъдеш на разположение като техническо лице за решаване на софтуерни и хардуерни затруднения на служители на Würth Group по телефона или в системата за заявки/ тикет система/

– Ще отговаряш за обработката на запитванията на потребителите – от първоначалното запитване, през анализа на неизправностите до разработването на решения

-Освен това ще работиш в тясно сътрудничество с различни специализирани отдели

Какво очакваме:

– Последен семестър на обучение в областта на компютърните науки

-Ориентираност към намиране на решения

-Добри писмени и говорими познания по немски и английски език ( мин.ниво B2 )

Какво ти предлагаме:

-Постоянен трудов договор

-Приветлив офис намиращ се в Бизнес парк-Варна

– 5 дни HОМЕ OFFICE на месец / след навлизане в естеството на работа /

– Ваучери за храна/ Допълнително здравно осигуряване

– Разнообразни фирмени събития

Единствен партньор в България

Контакти за връзка : hr@imos-service.com / 0882473356

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

Хотелски комплекс „Кристал” ****, разположен в к.к. Златни пясъци, набира подходящи кандидати за позиция:* АДМИНИСТРАТОР/КА С НЕМСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Изисквания:

– Образование – езикова гимназия, Колеж по туризъм или друго в сферата на туризма;
– Владеене на немски и английски език;
– Опит в сферата на туризма ще се счита за предимство;
– Работа с хотелски софтуер;
– Компютърни умения ( Word, Excel );
– Комуникативност и умение за работа в екип, желание за проява на персонална грижа към гостите;
– Приветливи личности с позитивен характер

Ние предлагаме:

– Работа в млад и динамичен екип;
– ТД и СО;
– Осигурен транспорт от и до гр.Варна;
– Храна по време на работната смяна;
– Работно облекло

В случай, че проявявате интерес и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail: hotelmanager@hotelkristal.bg

Телефон за връзка – 0885 45 20 57.

Валидност на обявата – 31.05.2024г.

TransferMate

Позицията Quality Control Agent  е свързана с обработване на финансови документи и плащания на клиенти и изготвяне на различни отчети.

Изисква се добро владеене на английски език и Excel.

Пълна информация и възможност за изпращане на CV можете да откриете на следния линк: https://bit.ly/49KgAvi

ВИ СКАЙ ЕООД Е БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРИТЕЖАВА ВЕРИГА ОТ СЕЗОННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ГР. ВАРНА, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, С. ШКОРПИЛОВЦИ И ГР. БАНСКО.

За обектите ни в гр. Варна и к.к. Златни пясъци

търсим лъчезарни и отговорни

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТИ!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
* обслужва и консултира клиенти за качеството и характеристиките на предлаганата стока;
* зарежда и подрежда витрините;
* участва в приема на стока и следи за добрият търговски вид на продуктите както и срок на годност;
* поддържа добра хигиена на работното място;

ИЗИСКВАНИЯ:
* средно или висше образование;
* познание на поне един чужд език – разговорно ниво;
* компютърна грамотност;
* мотивация и готовност за динамична работа;
* комуникативност;
* лоялност, коректност към работодателя, колегите и КЛИЕНТИТЕ;
* позитивно настроение, усмивки;


Какво ПРЕДЛАГАМЕ ние:
* въвеждащо фирмено обучение;
* работа на трудов договор и социалните осигуровки;
* атрактивно и коректно възнаграждение;
* работа на смени


Ако продложението ни представлява интерес за Вас, моля да изпратете автобиографиите си с актуална снимка и телефон за връзка на katy_edives@abv.bg ли позвънете на 0878734112

Валидност: 31.06.2024

ВАЛУТЕН КАСИЕР
Фирма с дългогодишен опит в сферата на валутната търговия, търси да присъедини към екипа си отговорни служители за позициите Валутни касиери за сезон лято 2024г. в к.к. “Златни пясъци”.


НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е:
* Интензивен, безплатен курс на обучение
* За студенти смени, съобразени с учебните им ангажименти
* Осигурена квартира за служители от други градове
* Осигурен транспорт Варна – “Златни пясъци”
* Атрактивно заплащане
* Трудов договор и осигуровки


НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА:
* Добро боравене с числа
* Завършено средно образование
* Разговорни умения на поне един чужд език (английски, немски, руски)
* Компютърна грамотност, комуникативност


ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ:
* Обмяна на валута и работа с ПОС-терминал, КА
* Консултиране на клиентите
* Усмихнати и приветливи
* Коректност и лоялност към работодателите и колегите си


Не се колебайте да кандидатствате по тази обява, автобиографиите си с актуална снимка и телефон за връзка на katy_edives@abv.bg ли позвънете на 0878734112

Валидност: 31.06.2024

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНСПЕКТОРИ ПО БАНКОВ НАДЗОР В ОТДЕЛ „МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОЛИТИКА“

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на финансов анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участване в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата и финансовата система. Участване в разработването и провеждането на стрес тестове и симулации.

Изисквания:

  • Висше икономическо образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
  • Предпочитана специалност: финанси, макроикономика, стопанско управление, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
  • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);
  • Много добри познания за работа с MS Office.

За предимство ще се считат:

  • владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка;
  • умения за работа с бази данни;
  • аналитични разработки или научни публикации;
  • предишен трудов опит, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
  • умения за работа със специализиран софтуер за количествен анализ.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 23.02.2024 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър

І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1253.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.