Специалист запитвания с немски език | Regicom

regiocom има повече от 5.000 служители на 20 локации в Германия, Австрия, Турция и България и е един от водещите доставчици на услуги в Европа в сферата на Customer Support, BPO и IT. Основната дейност на regiocom е свързана с професионалното обслужване на клиенти за водещи концерни в телекомуникационния, енергийния и транспортния сектор.

regiocom Bulgarien е важна част от успешната истoрия на предприятието oще от своето създаване през 2006г. Над 1.000 служители в София, Варна, Велико Търново, Русе и Бургас обслужват немски и австрийски клиенти в сферата на енергетиката, телекомуникациите и търговията.

Искаш ли да се присъединиш към нашия млад екип?

!!! Започни сега и вземи своя летен бонус на стойност 500лв !!!

Какви предизвикателства те очакват

• компетентно и пълно обслужване на нашите клиенти на немски език

• предлагане на най- добрите опции и условия

• ежедневно усвояване и прилагане на изискванията на работодателя • участие в провеждащите се обучения с цел повишаване на квалификацията

Ако ти

• владееш много добре немски език

• имаш добри умения за работа с кoмпютър

• обичаш общуването с клиенти

• мотивиран си и искаш да се развиваш си добре дошъл при нас!

В замяна ще получиш

• много добро възнаграждение (средно месечна заплата плюс бонуси 1.800 – 2.200 лв)

• работна позиция на пълно работно време или 4, 6 часа по желание

• супер условия в приятна обстановка, удобна локация

• възможности за професионално развитие

• 24 дни платен годишен отпуск и допълнитени дни за прослужено време • допълнително здравно осигуряване и карти за отстъпка

• премии за храна и хоум офис

• 30 минути платена почивка специални regiocom събития и тиймбилдинги

• покриване на транспортните разходи, ако живееш на повече от 10км от Варна

• възможност за работа от вкъщи след успешно въвеждане в работата

Специализирана младежка трудова борса и за кадри в туризма

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА – ВАРНА

организира

Специализирана младежка трудова борса

и

за кадри в туризма

Събитието ще се проведе на

17.06.2021 год. от 10.00 ч.

Във фоайето на „Фестивален и конгресен център“ – Варна

Очакваме Ви!

Postbank – стажантска програма „Аз съм твоят дигитален посланик“

Ние сме, Пощенска банка, в която ценим високо и споделяме:
Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации.
Доказана СТАБИЛНОСТ, съчетана с ефективност, традиция и модерност.
Динамично РАЗВИТИЕ, свързано с нови предизвикателства и перспективи.
Изключителна ЕКИПНОСТ, изградена на взаимно доверие и подкрепа.
Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е четвърта
по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения
на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите,
които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.
Присъедини се към екипа ни и бъди част от Дигиталните посланици на Пощенска банка!
Пощенска банка е точното място за ТЕБ!
За своите уникални и стратегически финансови центрове с дигитални зони самообслужване в
София и страната, търсим да назначим мотивиран, отговорен и амбициозен колега за ролята на:

Дигитален посланик

Отговорности:

 • Участваш активно в процесите по информиране и представяне на различни дигитални
  бизнес възможности на клиентите на банката;
 • Популяризираш проактивно дигиталните канали, продукти и услуги на банката сред
  клиентите на финансовия център;
 • Насърчаваш използването на Дигиталните зони за самообслужване и Портфейл
 • Работиш в сътрудничество с колега от финансовия център при изпълнение на
  ежедневните работни задължения;
 • Оказваш техническо съдействие на колегите по отношение на документооборота и
  комуникация между клиенти, клон и Централно Управление;
 • Запознаваш се и научаваш повече за продуктите и услугите предлагани, чрез
  разнообразни дигитални канали за взаимодействие с клиентите ни;
 • Спазваш вътрешните правила, процедури и нормативни изисквания във вида,
  предоставени му от управител на клона.

Изисквания:
 Да си амбициозен и динамичен човек
 Да обичаш да работиш в екип
 Да искаш да работиш в динамична среда на водеща банкова институция
 Да си комуникативен и търсещ нови предизвикателства
 Да цениш професионализма и колегиалната подкрепа
Предимствата на нашата стажантска програма:
 Активна е през цялата година;
 Продължителността и е от 1 до 3 месеца;
 Провежда се във финансовите центрове на Пощенска банка в София и цялата страна


Предлагаме ти:
o Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера с акцент
върху дигиталните технологии
o Актуален поглед върху модерното и иновативно банкиране в сектора
o Да получаваш заплащане, дори докато се обучаваш три месеца
o Опция за старт на кариера и развитие в банката, след успешното приключване на обучението, при атрактивни финансови условия
Ако желаеш да бъдеш част от бизнес трансформация на Пощенска банка и да участваш в създаването на по – добро дигитално бъдеще, изпрати автобиография и актуална снимка на:
jobs@postbank.bg

IT ( POSTABANK ) INTERNSHIP PROGRAM

We are POSTBANK, where we value highly and share:
Inspiring LEADERSHIP with a constant pursuit of innovation.
Proven STABILITY combined with efficiency, tradition and modernity.
Dynamic DEVELOPMENT related to new challenges and perspectives.
Exceptional TEAM, built on mutual trust and support.
We are a modern universal bank that offers innovative products and financial solutions to its customers with a 30-year successful presence among the leaders in the banking market in Bulgaria. The bank is essential factor in innovation, in shaping the country’s banking trends in recent years and award-winning for its innovation.

We open our doors for a career start to the young and talented people, who have a chance to grow in
the company and become tomorrow’s successful leaders.
Join our team and be part of the Future of the high-technology banking world!
Postbank is the right place for YOU!
Postbank gives you the opportunity to start your career in the field of IT, to acquire practical skills and
to receive advices from excellent professionals. Start you career journey with us apply and become part
of our unique internship program.
Our 6-month training program is aimed to prepare and develop students for a position in our IT Division.
Your Role and Responsibilities:
You can be a trainee in one of the below units:
 MULTICHANNEL APPLICATIONS
 BANK CARDS APPLICATIONS
 ERP & BI SYSTEMS APPLICATIONS
 PROJECT MANAGEMENT

Required Technical Expertise:
 Active student
 Fluency in English – both written and spoken
 Excellent skills in MS Office (Excel, Word, Power Point)
 Excellent Communication skills
 Willingness to learn and work in a team

 Good problems resolution capabilities
 Positive orientation and personal motivation
Preferred Technical Expertise:

o Software Development skills.
o Knowledge for new tendencies in digital world.
o Payment methods like – Wallets, Mobile banking, cards and etc.
o Application Life Cycle Management
o Cards payments flows knowledge
o Database knowledge in combining with some other expertise above.

We offer you:

 Extended training for acquiring practical skills in the banking sector with an emphasis
on digital technologies
 An up-to-date look at modern and innovative banking in the sector
 To receive a salary, even while studying for three months
 Option for career start and development in the bank, after the successful completion
of the training, under attractive financial conditions

If you want to be part of Postbank’s business transformation and to participate in creating a better
digital future, send us your CV and a recent photo to: jobs@postbank.bg