КОНКУРС ЗА ЕСЕ

За четвърти пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.

 Изисквания към есето:

 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и политическите аспекти на законодателния процес в България, както и да дадат субективна преценка на

участника за качеството на този процес. Участниците следва да направят преглед на съществуващата законодателна рамка, както и анализ на различните процедури, по пътя на които един проектозакон бива обективиран в правния мир. Важно е те да представят и своите виждания за подобряването на законодателния процес, като вземат предвид и достиженията в други държави.

 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;

 НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 500 лв.
  • Втора награда – 400 лв.
  • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

 КРАЕН СРОК

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org1.

В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“.

1 Молим да не копирайте имейла от страницата на Института, а да го въведете собственоръчно при изпращането на есетата.