Покана за обучение

Българската стопанска камара ви кани да се включите в безплатни обучения по
ключови компетенции, които ще ви помогнат да разширите своите познания
и лична ефективност.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ