Студенти от ВСУ на практика в Германия

И тази година през месец юни се проведоха практики за магистранти в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
От 9 до 15 юни 2013 г. група студенти, обучаващи се в магистърските програми по “Психология” с ръководител проф. д.пс.н. Галя Герчева, ректор на ВСУ “Черноризец Храбър” проведоха практика в Съюза за професионално подпомагане на незрящи хора, Центъра за професионално образование на незрящи и хора с увредено зрение в Дюрен, в Института по психология към университета в Аахен, в Областния съвет на град Дюрен и др.
От 23 до 28 юни 2013 г. студенти от междуинституционална магистърска програма на ВСУ “Черноризец Храбър” и Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив с ръководител Вивияна Панайотова, ръководител на Кариерния център на ВСУ проведоха практика в концерна “Байер” в Леверкузен, в парламента на провинцията в Дюселдорф, във фирма “Нидерауер мюле” за производство на хартия и др.
Проведените практики дават възможност на студентите за получаване на нови полезни знания за начина на работа в европейски институции и фирми, както и за историята и културата на Германия.
През 2014 г. нови групи от студенти на ВСУ ще проведат практики в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Author: Radost Georgieva

<a href="https://anabolnisteroidi.com" title="Hacked by Hassan Arbaoui