ПРОГРАМА на Кариерен форум

организиран в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.009-0001 “Национална EURES мрежа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

в рамките на кампанията на Агенция по заетостта „Да работиш (е) яко!“

13.10.2023г. /петък/, 09:30ч. гр. Варна

Рослин Димят Хотел Варна, зала „Галатея“

Програма на събитието:

9:30 – 10:30 Регистрация на участниците във форума

10:30 – 11:00 Официално откриване зала „Дарзалас“

  • Откриване от г-н Смилен Вълов – Изпълнителен директор на Агенция по заетостта
  • Приветствие от г-жа Иванка Шалапатова – Министър на труда и социалната политика

11:00 – до края на събитието: Изнесени щандове на работодатели – зала „Галатея“

  • Провеждане на интервюта за работа между търсещи работа лица и работодатели

11:00 – до края на събитието: Кариерни работилници – зала „Дарзалас“

  • Презентации на дейността на присъстващите работодатели
  • Провеждане на Work Shop с търсещи работа лица, симулационни работни дни, тренировъчни интервюта за работа, обучение, включващо теми, свързани с подготовка на автобиография, мотивационно писмо и подготовка за интервю пред работодател, EURES услуги на Агенция по заетостта.

Участници:

Работодатели, представящи възможностите за работа, стаж или обучение на работното място;

Представители на „Бюро по труда“ Варна.