Над 500 регистрирани за участие в проект “Студентски практики”

Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет в рамките за първите два месеца на проект “Студентски практики”, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”.

Близо 200 са работодателите, потвърдили желанието си да предоставят стажантски места за студенти на ВСУ. Сред тях са адвокатски колегии, застрахователни асоциации и неправителствени организации, архитектурни бюра, IT-компании, Фестивалният и конгресен център, Пристанище Варна, община Пловдив и др. За 125 от практиките вече са подписани договори и те са стартирали.
Проектът, който ще продължи до месец октомври 2014 г., предвижда студентите да провеждат практика, която съответства на изучаваната от тях специалност в рамките на 240 часа. В реална работна среда практикантите ще изпълняват задачи, възложени от организацията-работодател с помощта на ментор.
За участие в програмата студентите се регистрират и попълват профила си в специално изградена за проекта уеб система. Това им дава възможност да кандидатства по публикуваните от работодателите обяви. След приключване на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.
Участниците в проекта са на мнение, че придобитият опит ще бъде възможност за успешен старт на професионалната им кариера.

За кандидатстване и допълнителна информация: http://praktiki.mon.bg/sp/

Студенти от ВСУ на практика в Германия

И тази година през месец юни се проведоха практики за магистранти в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
От 9 до 15 юни 2013 г. група студенти, обучаващи се в магистърските програми по “Психология” с ръководител проф. д.пс.н. Галя Герчева, ректор на ВСУ “Черноризец Храбър” проведоха практика в Съюза за професионално подпомагане на незрящи хора, Центъра за професионално образование на незрящи и хора с увредено зрение в Дюрен, в Института по психология към университета в Аахен, в Областния съвет на град Дюрен и др.
От 23 до 28 юни 2013 г. студенти от междуинституционална магистърска програма на ВСУ “Черноризец Храбър” и Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив с ръководител Вивияна Панайотова, ръководител на Кариерния център на ВСУ проведоха практика в концерна “Байер” в Леверкузен, в парламента на провинцията в Дюселдорф, във фирма “Нидерауер мюле” за производство на хартия и др.
Проведените практики дават възможност на студентите за получаване на нови полезни знания за начина на работа в европейски институции и фирми, както и за историята и културата на Германия.
През 2014 г. нови групи от студенти на ВСУ ще проведат практики в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Магистранти на ВСУ проведоха стаж в Република Турция

40 студенти от магистърските програми “Лидерство в глобална среда” и “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” проведоха стаж в Република Турция в средата на месец юни. В рамките на стажа магистрантите посетиха централата на управляващата в Турция партия, каймакамството на община Бозджаада, завода за вино “Талай”, ветрогенераторния парк “Бозджаада”, чифлик хотел “Чапраз” и Турската асоциация на екскурзоводите.
Участниците в стажанската програма се запознаха с перспективите пред икономическото развитие на Турция до 2023 година и причините за обособяването й като икономически лидер на Балканския полуостров.

Студентите изследваха и стратегическите турски летни дестинации, проведоха над 1200 анкети сред туристи и над 400 анкети сред представители на туристическия бизнес. Хотели от община Бозджаада изразиха желанието си да използват изследванията и анализите на студентите на ВСУ.

В срещи със заместник декана на Факултета по туризъм на Университета в Чанаккале – доц. д-р Окан Мерджан, ръководителят на групата доц. д-р Миглена Темелкова обсъди възможността Варненският свободен университет и Университета в Чанаккале да разменят студенти и преподаватели по програма Еразъм, да работят по съвместни проекти и да направят съвместна магистърска програма.

Стартира Седмица на кариерата във ВСУ

Седмица на кариерата стартира на 11 март във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. В рамките на инициативата на Кариерния център на ВСУ ще бъдат представени стажантски програми на работодатели, партньори на университета. Във форума, който ще продължи до 19-ти март, ще вземат участие представители на Карфур, Нестле, Уникредит Булбанк, SG Експресбанк, ASIC Depot и Прокредит банк.

Инициативата е част от стратегията на висшето училище, ориентирана към успешното кариерно развитие на студентите.
За повече информация; http://vfu.bg/novini/startira_sedmitsa_na_karierata_vuv_vsu/

Практика в Холандия

Кариерният център на ВСУ предлага възможност за провеждане на практика от 10 до 12 седмици през есента на 2013 г. във фирми и организации в град Дордрехт, Холандия.
За повече информация и кандидатстване – http://karieri.vfu.bg/?page_id=1022