Готвач-А ла карт

Изисквания към кандидатa:
• Опит по специалността
• Кулинарна квалификация и знания за технологията на приготвяне на ястия;
• Енергични и с желание за работа в екип.

Като част от екипа на ВК „Ривиера”, нашите готвачи ще получат възможност за:
• Интересна и динамична работа
• Условия, в които да развиете и докажете своя професионализъм;
• Трудов Договор
• Безплатен транспорт
• Хранене
• Осигурено настаняване в хотела при необходимост.

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и
актуална снимка.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :

Лазарина Колева

Главен кулинар

Email : chief-cook@rivierabulgaria.com

Тел.: 0885786512

Готвач Блок маса

Изисквания към кандидатa:
• Опит по специалността
• Кулинарна квалификация и знания за технологията на приготвяне на ястия;
• Енергични и с желание за работа в екип.

Като част от екипа на ВК „Ривиера”, нашите готвачи ще получат възможност за:
• Интересна и динамична работа
• Условия, в които да развиете и докажете своя професионализъм;
• Трудов Договор
• Безплатен транспорт
• Хранене
• Осигурено настаняване в хотела при необходимост.

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и
актуална снимка.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :

Лазарина Колева

Главен кулинар

Email : chief-cook@rivierabulgaria.com

Тел.: 0885786512

Отговорник склад напитки

За предстоящия туристически сезон Ваканционен комплекс „Ривиера” к.к. Златни Пясъци търси човек за позицията Отговорник склад напитки.
Задължения:
– Следене ежедневно отчетността на наличните в склада продукти, организира приемане, подреждане и комплектоване на стоките, придружено със съответните документи. Отпуска стоки срещу оформени по съответния ред искания;
– Правилното съхранение на стоките в склада, стреми се да не допуска залежаване на стокови запаси и своевременно информира при наличие на необоротни продукти;
– Контролиране качеството и количеството на постъпващите и наличните в склада стоки и съответствието им с наличните документи;
– Следене сроковете на годност на всички стоки и уведомява Мениджър Логистика при установяване на стокови наличности с изтичащ срок на годност;
– Своевременно и гъвкаво реагиране при необходимост на доставки от дефицитни стоки;
– Оформяне всички документи, придружаващи приемо- предаването на стокови запаси;
– Материално отговорно лице.
Изисквания:
• Да познава нормативните документи, свързани с доставката на стоки, първичните документи, свързани с покупка, рекламация и реализация на стоките;
• Опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
• Опит със складови програми – за предимство ще се счита познаване на специализиран софтуер “Materials control”;
• Динамична и отговорна личност.
Ние ви предлагаме:
– Осигурен служебен транспорт;
– Осигурена храна;
– Трудов договор;
– Възможност за развитие във фирмата.
В случай, че можете да приемете предизвикателствата и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV и актуална снимка.
Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :       
Дарина Попова
Мениджър логистика
Email : logistic@rivierabulgaria.com
Тел.: 0887246199

Сервитьор Блок маса

Ваканционен комплекс „Ривиера” набира квалифицирани кандидати за позицията

Сервитьори/ки за ресторанти на блок маса

Отговорности:
• Приветливо и любезно посрещане, обслужване и комуникация с гостите
• Прецизност в работата;
• Отговорно и лоялно отношения;

Изисквания към кандидатите:

• Средно образование или професионална квалификация;
• Насоченост към постигане на резултати чрез удовлетвореност на гостите.

Компанията предлага:
• Работа с екип от професионалисти;
• Динамична и отговорна работа;
• Трудов Договор
• Безплатен транспорт
• Хранене
• Настаняване

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете CV
и актуална снимка.


Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада по защитата на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я
използва единствено за целите на подбора.

ЗА КОНТАКТ :

Георги Витлянов

F&B мениджър

Email : fnb@rivierabulgaria.com

Тел.: 0885200408