КОНКУРС ЗА ЕСЕ

За четвърти пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„За качеството на законодателния процес – какво може да се подобри“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.

 Изисквания към есето:

 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и политическите аспекти на законодателния процес в България, както и да дадат субективна преценка на

участника за качеството на този процес. Участниците следва да направят преглед на съществуващата законодателна рамка, както и анализ на различните процедури, по пътя на които един проектозакон бива обективиран в правния мир. Важно е те да представят и своите виждания за подобряването на законодателния процес, като вземат предвид и достиженията в други държави.

 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;

 НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 500 лв.
  • Втора награда – 400 лв.
  • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

 КРАЕН СРОК

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2021 г. (вторник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org1.

В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“.

1 Молим да не копирайте имейла от страницата на Института, а да го въведете собственоръчно при изпращането на есетата.

Taxback – Technology Internship Program

Description 


Taxback International, established in 1996, is the world’s leading technology and services company
which specialises in Value Added Tax (VAT) Reclaim and Compliance for a global client base for nearly all
of the fortune 500 companies (Google, Tesla, Facebook, Twitter, IBM .. the list is endless) with real-time
processing of over 10 billion transactions across 180 countries in multiple languages. 
Trust us, this is not boring! 
Taxback International is a creative company with the confidence to believe it can fundamentally change
the future of VAT compliance and recovery. Our people are incredibly ambitious, yet humble. Warm,
accepting, and positive. We constantly challenge each other to be the best we can be. We have been
voted as a Platinum winner of the Deloitte Best Managed Companies, as well as a “Great Place to Work”
for the 6th year in a row.
 
Taxback International Technology Organisation is launching an Internship programme that will be open
to students and recent graduates with a Degree, Masters and other applicable technical qualifications.

What You Can Expect 


The Technology Internship program is designed for students interested in getting hands-on experience
with software development and QA on an AWS platform for a company that values its employees. We’re
looking for talented individuals that have a passion for technology; coding, quality and continual
learning, as well as the desire to contribute and engage with the Taxback International
community. Candidates will be selected for internship roles specific to Development (Angular, PHP,
NodeJS, C#, Sql), QA and AWS Infrastructure during the interview process. Successful candidates will be
allowed to work remotely until such time as Taxback International offices re-open, it is likely that a
hybrid working model will then be facilitated. Once selected candidates pass the initial 2-4
week induction process this will be a paid internship and they will be issued with Taxback International
laptops and equipment. The internship will last for 12 months, including a senior
management performance review after 6 months, and the opportunity to be offered a permanent role
after 12 months. 
 

Technology Internship Program Benefits 

 2-4 week pre-internship unpaid work experience 
 6-month full-time paid internship (university credit where applicable) 
 Further 6 months fulltime paid internship if successful 
 Challenging, SMART goal-based program 
 Collaborative work environment 
 Dedicated Program Advisor 
 Mentor 
 Technology Senior Leadership Sponsor 
 Networking events and opportunities 
 Exposure to best practices software development using Angular, PHP, C#, SQL as well as QA
within the Software Development Life Cycle and associated automation tools. 
 Opportunity of being offered a permanent full-time role post
internship programme completion!! 

What it Takes 


 Desire to make a valuable contribution – make your work matter 
 Motivation to expand existing skills through real-life experience 
 Question status quo 
 Critical thinker 
 Comfortable taking initiative and enabling results 
 Unique approach to problem solving 
 Collaborative spirit 
 Interest in building relationships and networking 

Taxback International is committed to providing a clear professional roadmap that will allow successful
Interns follow a technology career path that is best suited to their skills and the technical disciplines
which is of most interest to them.

Junior Projektmanager (m/w/d): Vollzeit & Remote

Arbeite in einem internationalen Umfeld als Schnittstelle zwischen Kunden und Übersetzern!

Bist Du neugierig und übernimmst Du gerne Verantwortung? Du wirst in unserem kleinen Team eine große Rolle spielen. Wir sind eine kleine Boutique-Übersetzungsagentur aus Berlin und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Übersetzungen in Nischenthemen wie erneuerbaren Energien, Supply Chain Management, Mobilität und helfen bei großen Software- und Websitelokalisierungsprojekten. Als Projektmanager hat du die Verantwortung, jedes Übersetzungsprojekt von A bis Z erfolgreich zu steuern.

Du wirst verantwortlich für folgende Aufgaben sein:

 • Leitung von Übersetzungsprojekten von der Projektbestätigung bis zur Lieferung
 • Kompetente Beratung und Bearbeitung von Kundenanfragen aus verschiedenen Branchen
 • Angebots- und Rechnungserstellung
 • Qualitätssicherung des Übersetzungsprozesses und Überwachung der Termine und Spezifikationen
 • Rekrutierung von spezialisierten Linguisten mit Hilfe unserer Qualitätsstandards
 • Kommunikation und Beauftragung von freiberuflichen Übersetzern
 • Leitung von ein oder zwei Erasmus-Praktikanten
 • Arbeit mit verschiedenen CAT-Tools
 • Sonstige, strategische Aufgaben im Bereich Marketing, Sales und Administration: bei uns kannst Du auch andere Bereiche erkunden

Was wir Dir bieten:

 • Verantwortung in Übersetzungsprojekten mit internationalen Kunden direkt nach Deinem Sprachenstudium
 • Eine Chance, Deine ersten Leadership-Erfahrungen zu sammeln
 • Eine Arbeitsumgebung, in dem es Raum gibt für Deine Ideen und die Möglichkeit diese direkt zu implementieren
 • Arbeit in einem kleinen internationalen Team, in der die Ergebnisse Deiner Arbeit direkt sichtbar sind
 • Eine langfristige Stelle mit Aufstiegsmöglichkeiten: wir möchten mit Access International GmbH gemeinsam langfristig wachsen
 • eine angemessene, der Position entsprechende Vergütung
 • Remote Arbeit im Home-Office oder einem Co-Working-Space in Deiner Stadt

Das ist Dein Profil:

 • Abgeschlossenes Studium der Linguistik, Sprachen oder Übersetzungswissenschaften, BA oder MA
 • Du trittst professionell auf, bist ein kommunikatives Talent und gehst mit einer unternehmerischen Denkweise an die Betreuung unserer Kunden heran
 • Du bist ein wenig perfektionistisch und hast Auge fürs Detail. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist Dir äußerst wichtig
 • Du arbeitest gerne selbständig. Dazu bist Du effizient und stressresistent, und verfügst über ein großes Verantwortungsgefühl
 • Du sprichst fließend Deutsch (C1) und Englisch (C1) in Wort und Schrift. Darüber hinaus ist eine dritte Sprache wie Französisch oder Russisch wünschenswert, aber nicht erforderlich
 • Gute Kenntnisse in MS Office und Erfahrung mit CAT-Tools sind von Vorteil

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Melde Dich jetzt bis zum 15.10.2021 bei unserer Geschäftsführerin Ellen de Visser mit Deinem Lebenslauf, Motivationsschreiben und Gehaltsvorstellung: ellen@access-international.de
Access International GmbH I Templiner Straße 11 I 10119 Berlin I www.Acces-International.de